Bản thân Thủ tục thành lập Cty TNHH 1 Thành Viên

Thủ tục thành lập Công ty TNHH 1 thành viên (Tổng cổ phần) là quy trình pháp lý phức tạp để xử lý bằng cách thành lập doanh nghiệp. Quy trình được nghiên cứu và phát triển bởi các chuyên gia luật về trách nhiệm công ty, quản lý tài chính và luật doanh nghiệp. Để thành lập công ty Doanh nghiệp 1 thành viên (Tổng cổ phần) thì quy trình vẫn sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành pháp luật của Việt Nam.

1. Chọn tên Công Ty

Hoạt động kinh doanh của Công ty phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy trước khi thành lập Công ty, các thành viên đã phải chọn một tên Công ty, mà không vi phạm pháp luật và các điều khoản của các công ty khác. Ngoài ra, nên chọn một tên Công ty có ý nghĩa, cũng như khả năng gây được sự lưu luyến trong lòng khách hàng của thành lập Công ty.

2. Khảo sát Địa điểm

Sau khi chọn được tên Công ty, các thành viên tiếp tục khảo sát một địa điểm để thành lập Công ty. Địa điểm nên đặt trên một khu vực có nhu cầu thiết yếu của Công ty, tức là có đủ điều kiện về cấp thẩm quyền, cơ sở hạ tầng, điện, nước, lối đi lại,… để cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Khảo sát địa điểm cũng giúp Công ty tránh những rủi ro pháp lý và rủi ro tài chính cho doanh nghiệp sau này.

3. Lập quy hoạch chi tiết

Sau khi chọn được địa điểm, các thành viên lập một quy hoạch chi tiết về các hoạt động của Công ty cho tới thời điểm hiện tại, như những dự án, những ngày làm việc, những công việc cần thực hiện và các công việc hàng tháng. Quy hoạch phải hợp lí với pháp luật trên địa bàn và nhằm đảm bảo rằng các thành viên có thể thực hiện được công việc một cách hiệu quả nhất.

4. Tạo các văn bản công ty

Trong quy trình thành lập Công ty, việc chuẩn bị các văn bản công ty cũng không thể thiếu. Văn bản công ty bao gồm: Thông tin đăng ký Công ty, Đạo luật công ty, Hợp đồng công việc, Hợp đồng đầu tư, Điều lệ hội đồng quản trị, Điều lệ thuế và các văn bản khác cần thiết. Ngoài ra, các bản thỏa thuận về doanh nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình thành lập Công ty.

5. Hoàn thành quá trình thành lập Công ty:

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, việc cuối cùng của quá trình thành lập Công ty là cần đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền để cấp giấy phép hoạt động kinh doanh và cấp quyền hành chính cho Công ty. Để làm được điều này, các thành viên phải thực hiện các thủ tục đã quy định như: Xác nhận thông tin đăng ký công ty, tạo số đồng chủ sở hữu, trả lời thẩm quyền và các hoạt động khác liên quan đến quá trình thành lập Công ty. Cuối cùng là đạt được được chứng chỉ hoạt động đối tượng của Công ty.

Cuối cùng, quá trình thành lập Công ty TNHH 1 thành viên (Tổng cổ phần) đã hoàn thành và Công ty có thể làm việc bình thường. Tuy nhiên, các thành viên cống ty vẫn cần phải tuân thủ mọi quy định của pháp luật và nhận được sự hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền tại mỗi địa phương.

Đánh giá bài viết
0838.386.486