Bảng Cân Đối Tài Sản – Tất Cả Những Thông Tin Bạn Cần Biết

Bảng cân đối tài sản (asset-liability statement) là một tài liệu chi tiết mô tả các tài sản và tài khoản nợ của một công ty cổ phần. Những thông tin này cần được dựa trên báo cáo tài chính ít nhất mỗi quý. Bảng cân đối tài sản cho phép nhà đầu tư nhận thấy về các nợ và tài sản của công ty, để có thể đánh giá tình hình tài chính và rủi ro kinh doanh của công ty.

1. Tại Sao Nên Xem Bảng Cân Đối Tài Sản?

Bảng cân đối tài sản là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư nhận thấy về tài sản và tài khoản nợ của công ty, để có thể đánh giá tình hình tài chính hiện tại. Nói một cách đơn giản, bảng cân đối tài sản có thể giúp nhà đầu tư hiểu cơ bản cách công ty đang sở hữu tài sản và đang sử dụng nợ để quản lý kinh doanh. Tài sản bao gồm nợ phải trả, cổ phần, bất động sản và mục tiêu tài chính khác. Nợ bao gồm tiền lãi và các khoản nợ dài hạn của công ty.

2. Những Thông Tin Bạn Cần Biết Khi Đọc Bảng Cân Đối Tài Sản

Khi đọc bảng cân đối tài sản, bạn nên tìm hiểu về:

  • Tài sản ngắn hạn (short-term assets): Tài sản ngắn hạn bao gồm cổ phần, tiền trong thượng lượng, tiền mặt và tài sản khác mà công ty cần trả trong kỳ tài chính hiện tại.
  • Tài sản dài hạn (long-term assets): Tài sản dài hạn bao gồm bất động sản cố định, tài sản trục lợi, vốn cổ đông và những tài sản có độ bền cao khác mà công ty cần duy trì trong khoảng thời gian dài.
  • Nợ ngắn hạn (short-term debt): Nợ ngắn hạn là khoản tiền mà công ty phải trả trong kỳ tài chính hiện tại, bao gồm cả khoản lãi và khoản nợ trả góp ít nhất một lần.
  • Nợ dài hạn (long-term debt): Nợ dài hạn là khoản tiền mà công ty phải trả sử dụng lãi suất, trên khoảng thời gian dài.

Ngoài ra, bạn cũng nên tìm hiểu về tỷ lệ cân đối tài sản (assets-to-liabilities ratio), đây là một chỉ số hữu ích cho biết được khả năng trả lãi của một công ty trong tương lai. Tỷ lệ này được tính bằng cách chia tổng tài sản bằng tổng nợ của công ty.

3. Tỷ Lệ Cân Đối Tài Sản Như Thế Nào?

Tỷ lệ cân đối tài sản (assets-to-liabilities ratio) được dùng để đo lường khả năng của công ty trong việc trả nợ và khả năng tạo ra lợi nhuận trong tương lai. Tỷ lệ cân đối tài sản được tính bằng cách chia tổng tài sản bằng tổng nợ của công ty. Tỷ lệ này giải thích như thế nào công ty đang sử dụng nợ để quản lý kinh doanh. Thông thường, một công ty có tỷ lệ cân đối tài sản tốt hơn có nghĩa là họ phải sử dụng ít nợ hơn, trong khi một công ty có tỷ lệ cân đối tài sản thấp hơn có nghĩa là họ sử dụng nhiều nợ hơn.

4. Cách Sử Dụng Bảng Cân Đối Tài Sản Trong Đầu Tư

Khi tham gia vào việc đầu tư, nhà đầu tư nên xem xét bảng cân đối tài sản và tỷ lệ cân đối tài sản của công ty. Các nhà đầu tư có thể sử dụng các thông tin trên bảng cân đối tài sản để đánh giá xem công ty có đủ tài sản để trả lãi nợ hay không. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng có thể dùng các thông tin để xem xét kỹ càng về các khoản nợ của công ty và để đánh giá rủi ro kinh doanh của công ty.

5. Kết Luận

Bảng cân đối tài sản là một tài liệu chi tiết mô tả các tài sản và tài khoản nợ của một công ty cổ phần. Nói một cách đơn giản, nói hữu ích cho việc đánh giá tổng hợp về tình hình tài chính của công ty và rủi ro kinh doanh của công ty. Bảng cân đối tài sản cũng giúp nhà đầu tư nhận thấy về tình hình tài sản và nợ của công ty, để có thể đánh giá rủi ro kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng nên tính toán tỷ lệ cân đối tài sản để xem xét nếu công ty có khả năng trả lãi nợ và có đủ tài sản để tạo lợi nhuận trong tương lai.

Đánh giá bài viết
0838.386.486