Báo cáo thuế quý 3 – Tất cả mọi thứ cần biết

Báo cáo thuế quý 3 là một phần của công tác thuế vụ trong năm. Người nộp thuế được yêu cầu phải báo cáo thuế quý 3 kể từ ngày bắt đầu của mỗi quý để báo cáo công ty của họ trước cơ quan thuế. Thực hiện đúng báo cáo thuế quý 3 giúp ngành công nghiệp khỏi những phiếu thu được phạt do vi phạm luật thuế. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu cho bạn mọi thứ cần biết để làm báo cáo thuế quý 3.

1. Lý do phải làm báo cáo thuế quý 3

Người nộp thuế cần phải báo cáo thuế quý 3 để đồng bộ hóa thông tin thuế của mình với cả nước. Bằng cách này, họ sẽ biết được độ chính xác của thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế đã đóng. Báo cáo thuế quý 3 cũng giúp người nộp thuế có thể dễ dàng kiểm tra các thông tin thuế của họ nếu cần.

2. Kiểu báo cáo thuế quý 3

Kiểu báo cáo thuế quý 3 có thể dựa trên tỷ lệ thu nhập cá nhân của bạn. Bạn có thể báo cáo thuế quý 3 theo một trong ba kiểu bảng sau:

  • Kiểu tỷ lệ thu nhập cá nhân thấp: người nộp thuế có thu nhập cá nhân thấp hơn 5 triệu đồng mỗi năm.
  • Kiểu tỷ lệ thu nhập cá nhân trung bình: người nộp thuế có thu nhập cá nhân trung bình từ 5 đến 15 triệu đồng mỗi năm.
  • Kiểu tỷ lệ thu nhập cá nhân cao: người nộp thuế có thu nhập cá nhân cao hơn 15 triệu đồng mỗi năm.

Vì lý do này, bạn phải chọn đúng kiểu báo cáo thuế quý 3 phù hợp với tình hình của bạn.

3. Nội dung của báo cáo thuế quý 3

Khi làm báo cáo thuế quý 3, bạn phải đính kèm một số thông tin sau:

  • Tên công ty của bạn và thông tin liên lạc của bạn.
  • Số đăng ký thuế của bạn.
  • Tổng số thu nhập cá nhân trong cả quý theo các khoản thuế.
  • Tổng số thuế đã đóng quý.
  • Tổng số thuế nằm ngoài quý.

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn cần phải đóng dấu và gửi báo cáo thuế quý 3 về cơ quan thuế trong thời hạn quy định.

4. Thời hạn làm báo cáo thuế quý 3

Thời hạn làm báo cáo thuế quý 3 cụ thể có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của cơ quan thuế. Tuy nhiên, người nộp thuế thường phải làm báo cáo thuế quý 3 trước cuối quý. Điều này để đảm bảo rằng báo cáo thuế của họ sẽ được cập nhật trên hệ thống trong thời gian ngắn nhất.

5. Hạn chót làm báo cáo thuế quý 3

Hạn chót làm báo cáo thuế quý 3 dài dòng thường là cuối quý. Ví dụ, nếu bạn muốn làm báo cáo thuế quý 3 cho quý 3 thì hạn chót làm báo cáo là cuối tháng 9. Người nộp thuế cần thực hiện báo cáo trước hạn chót này để tránh bị phạt bởi cơ quan thuế.

Kết luận

Bao cáo thuế quý 3 là một trong những công việc cần làm trong từng năm. Bài viết này đã giới thiệu cho bạn mọi thứ cần biết về báo cáo thuế quý 3, bao gồm cả cách thức làm báo cáo, nội dung của báo cáo, kiểu báo cáo và thời hạn báo cáo. Nếu bạn hiểu được tất cả các thông tin hướng dẫn bên trên, bạn sẽ dễ dàng viết báo cáo thuế quý 3 một cách chính xác.

Đánh giá bài viết
0838.386.486