Các phương án hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập có thể được hỗ trợ trong các hoạt động kinh doanh ban đầu. Những hỗ trợ này có thể giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp được thành lập và phát triển, giúp họ đạt được thành công nhanh hơn.

Hỗ trợ từ quỹ phát triển địa phương

Một trong những hỗ trợ bắt buộc gồm có quỹ phát triển địa phương. Tất cả các doanh nghiệp mới thành lập đều có thể yêu cầu được hỗ trợ từ quỹ phát triển địa phương. Cấp hỗ trợ bao gồm các dịch vụ:

  • Bảo vệ môi trường: hỗ trợ một công ty mới thành lập trong việc giải quyết các vấn đề môi trường, bao gồm câu hỏi về quyền lợi của công dân, bảo vệ môi trường, v.v.
  • Tư vấn: hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập trong việc tư vấn các quy định của luật pháp địa phương, các qui định kỹ thuật trong kinh doanh.
  • Tài chính: hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập trong việc đầu tư, các dự án phát triển và có thể giúp doanh nghiệp xin vay.
  • Hỗ trợ kỹ thuật: hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động kỹ thuật, bao gồm các khía cạnh như thiết lập máy tính, lập trình phần mềm, thiết kế trang web, v.v.

Việc sử dụng các dịch vụ này có thể là một bước quan trọng để giúp các doanh nghiệp mới thành lập thành công hơn.

Hỗ trợ từ các tổ chức hoạt động trên toàn cầu

Ngoài ra, các doanh nghiệp mới thành lập cũng có thể được hỗ trợ từ các tổ chức hoạt động trên toàn cầu. Tổ chức này cung cấp hỗ trợ về tài chính, cung cấp tài liệu hướng dẫn, cung cấp các khóa học để giúp các doanh nghiệp phát triển cho họ và cải thiện các hoạt động của họ. Ví dụ, nhà đầu tư châu Âu cung cấp hỗ trợ miễn phí để tài trợ các đối tác trong các khu vực thiếu phát triển; các tổ chức quốc tế đã thành lập tổ chức hỗ trợ các doanh nghiệp mới khởi nghiệp; và các cơ quan hàng không quốc tế cung cấp hỗ trợ quỹ môi trường để giúp các doanh nghiệp phát triển các hoạt động bảo vệ môi trường.

Hỗ trợ từ các nhà đầu tư

Từ những năm gần đây, các nhà đầu tư đã ngày càng trở thành nguồn hỗ trợ của doanh nghiệp mới thành lập, nhất là những công ty hệ thống. Những nhà đầu tư này cung cấp cả các dịch vụ tài chính và cũng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, bao gồm hỗ trợ trong môi trường kinh doanh, hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ tư vấn khác. Chúng cũng giúp các doanh nghiệp khác hơn tìm đến các cơ hội thương mại và hỗ trợ các cố vấn doanh nghiệp. Bởi lẽ chúng cung cấp rất nhiều các dịch vụ cốt lõi, nên họ thường có mức giá cao hơn các dịch vụ khác. Chính vì thế, các doanh nghiệp không nên đầu tư nhiều vào các dịch vụ của nhà đầu tư, mà họ nên đối đa với các dịch vụ của các tổ chức khác nhau.

Hỗ trợ trực tuyến

Ngoài các hỗ trợ trên địa phương và các tổ chức hoạt động trên toàn cầu, các doanh nghiệp cũng có thể nhận được hỗ trợ trực tuyến từ các tổ chức hỗ trợ như các diễn đàn quốc tế, chuỗi cửa hàng trên mạng, v.v.

Ví dụ, các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia các diễn đàn truyền thông trực tuyến như LinkedIn, Twitter và Facebook để kết nối với các nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp công nghệ, v.v. Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp trực tuyến nắm bắt các cơ hội thương mại, giao tiếp với các nhà đầu tư và cũng có thể giúp doanh nghiệp phát triển sự nghiệp của họ.

Tổng kết lại, có rất nhiều phương án hỗ trợ đối với các doanh nghiệp mới thành lập. Người khởi nghiệp có thể nhận được hỗ trợ từ các quỹ phát triển địa phương, từ các tổ chức hoạt động trên toàn cầu, từ các nhà đầu tư và cũng có thể nhận được hỗ trợ trực tuyến. Nó cũng có thể giúp doanh nghiệp thành công hơn. Để làm điều đó, các doanh nghiệp mới thành lập nên tận dụng các phương án hỗ trợ này để giúp họ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh.

Đánh giá bài viết
0838.386.486