Cách Điền Giấy Đề Nghị Đăng Ký Hộ Kinh Doanh

Để đăng ký thành công một hộ kinh doanh, bạn phải thực hiện nhiều bước khác nhau. Một trong những bước quan trọng nhất là điền giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Điền giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh là một quy trình đơn giản bao gồm nhiều bước. Để tránh bị hoãn và cản trở việc đăng ký thành công, bạn nên hiểu rõ tất cả các yếu tố điền giấy đề nghị. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách điền giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

1. Thông Tin Người Trình Đề Nghị

Để điền giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, bạn đầu tiên cần nhập các thông tin cơ bản của người trình đề nghị. Thông tin này bao gồm:

 • Họ và tên: Họ và tên của người đang trình đề nghị.
 • Địa chỉ: Địa chỉ nơi bạn đang sống.
 • Số điện thoại: Số điện thoại của bạn.
 • Email: Địa chỉ email cá nhân của bạn.
 • Giấy tờ tùy thân: Bạn cần cung cấp một số giấy tờ tùy thân như chứng minh thư hoặc giấy phép lái xe.

2. Thông Tin Hộ Kinh Doanh

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, bạn tiếp tục cung cấp thông tin về hộ kinh doanh của mình. Thông tin này bao gồm:

 • Tên công ty: Tên của công ty bạn muốn đăng ký doanh nghiệp.
 • Địa chỉ công ty: Địa chỉ của văn phòng hoặc công ty.
 • Vốn điều lệ: Số tiền bạn đã đầu tư vào thành lập công ty.
 • Ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề chính mà công ty sẽ tham gia.
 • Thời gian kinh doanh: Kỳ hạn kinh doanh của công ty.

3. Thông Tin Bổ Sung

Ở phần này, bạn cần cung cấp những thông tin bổ sung như sau:

 • Đối tượng kinh doanh: Các đối tượng của hộ kinh doanh.
 • Các loại hàng hóa kinh doanh: Loại hàng hóa hoặc dịch vụ mà hộ kinh doanh sẽ kinh doanh.
 • Tổ chức kinh doanh: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hữu hạn, công ty trách nhiệm tư nhân hoặc công ty cổ phần.
 • Vốn điều lệ: Số tiền doanh nghiệp cần cung cấp khi bạn đăng ký.

4. Bản Sao Giấy Tờ Tùy Thân

Cuối cùng, bạn cũng cần phải cung cấp một bản sao của các giấy tờ tùy thân. Bạn cần chứng minh tất cả thông tin trên giấy đề nghị.

5. Xác Nhận

Cuối cùng, bạn cần xác nhận thông tin và các giấy tờ đã điền trên giấy đề nghị bằng cách ký vào ô xác nhận. Sau khi ký xong, bạn có thể gửi đề nghị của mình và đợi hồ sơ điều tra.

Chú ý: Chỉ khi bạn điền đủ và chính xác thông tin và cung cấp các giấy tờ cần thiết với các cơ quan có liên quan thì bạn mới có thể đảm bảo rằng việc đăng ký hộ kinh doanh sẽ được thực hiện thành công. Việc chờ đợi sau khi nộp hồ sơ là quan trọng không kém phần bước đầu tiên. Bạn cần phải đợi các cơ quan chức năng liên quan xác nhận lại các thông tin và giấy tờ đã cung cấp. Một khi xác nhận thành công, việc đăng ký hộ kinh doanh sẽ hoàn tất.

0838.386.486