Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói Tại Hà Đông, Hà Nội Uy Tín

Dịch vụ kế toán trọn gói cung cấp cho các doanh nghiệp giải pháp kế toán tổng thể và chi tiết do một công ty kế toán uy tín của Hà Đông, Hà Nội cung cấp. Nền tảng này cung cấp những dịch vụ kế toán đáp ứng tất cả nhu cầu của khách hàng, bao gồm:

1. Dịch Vụ Kế Toán Cơ Bản

 • Thống kê các khoản thu và chi
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm
 • Chịu trách nhiệm về lệnh thanh toán, mở tài khoản, cập nhật nợ phải thu/ phải chi
 • Lập báo cáo tài chính quy định tại pháp luật

2. Dịch Vụ Tư Vấn Thuế

 • Tư vấn về thuế trong lĩnh vực doanh nghiệp
 • Định giá hợp lý và lập báo cáo lợi nhuận của doanh nghiệp
 • Tư vấn về việc khấu trừ và tạm ứng thuế
 • Kết hợp ủy nhiệm và giải thích cách thức khấu trừ thuế trên lương, cung cấp tư vấn về thuế thu nhập cá nhân

3. Dịch Vụ Bảo Hiểm, Tổ Chức Lễ Ký

 • Tư vấn chủ doanh trong việc đăng ký bảo hiểm
 • Tư vấn việc thu phí bảo hiểm định kỳ
 • Tư vấn việc làm văn bản bảo hiểm, cung cấp thông tin và hướng dẫn
 • Tổ chức và cung cấp lễ ký, làm hợp đồng

4. Dịch Vụ Kiểm Toán

 • Kiểm toán tài chính doanh nghiệp
 • Thực hiện nghiệm thu các giao dịch bán hàng, thu và chi tiền
 • Kiểm toán và giám sát các hoạt động về thuế, tài chính, bảo hiểm
 • Kiểm tra và giám sát các hợp đồng

5. Dịch Vụ Nghiệp Vụ

 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp
 • Tư vấn việc thành lập doanh nghiệp, đổi tên doanh nghiệp
 • Tư vấn việc thay đổi hợp đồng lao động, quy định quỹ lương
 • Giải quyết và hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến doanh nghiệp

Công ty kế toán uy tín của Hà Đông, Hà Nội cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói đạt chuẩn quốc tế, với những dịch vụ kế toán cơ bản, tư vấn thuế, bảo hiểm, tổ chức lễ ký, kiểm toán và các dịch vụ nghiệp vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói của Hà Đông, Hà Nội có thể đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính, thuế, bảo hiểm và nhiều vấn đề khác.

Đánh giá bài viết
0838.386.486