Dịch vụ quyết toán thuế tại Hải Phòng: thuế TNCN, TNDN

Hải Phòng là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trong cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và các ứng cử viên tốt nghiệp đều sở hữu nhiều năng lực để hưởng lợi từ các dịch vụ quyết toán thuế. Liên quan đến thuế, Hải Phòng cung cấp nhiều dịch vụ quyết toán thuế doanh nghiệp bao gồm: Thuế Tài Nguyên và Nhân Dân (TNCN và TNDN).

1. Tại sao phải quyết toán thuế tại Hải Phòng?

Cho dù bạn là một cá nhân hoặc một doanh nghiệp, quyết toán thuế là bắt buộc. Khi tổ chức một doanh nghiệp hoặc cá nhân thu nhập thông qua các hoạt động kinh doanh, công việc của họ là phải thu thuế tới chính phủ. Đây là lý do tại sao quyết toán thuế là nguyên nhân gây ra nhiều khó khăn trong việc lập dự toán. Quyết toán thuế cũng có thể giúp bạn tránh bị phạt và hỗ trợ bạn trong việc giảm chi phí, để bạn có thể đạt được các mục tiêu tài chính. Quyết toán thuế ở Hải Phòng cung cấp nhiều dịch vụ quyết toán thuế nhằm giúp cộng đồng doanh nghiệp và các cá nhân trong việc phân biệt thuế nộp phải nộp vào nhà nước.

2. Quyền lợi của quyết toán thuế tại Hải Phòng

 • Sự chính xác và đảm bảo tính an toàn. Quyết toán thuế tại Hải Phòng được thực hiện bởi một đội ngũ các chuyên gia hàng đầu về thuế, cung cấp cho các doanh nghiệp và các cá nhân nhiều quyền lợi để đảm bảo tính chính xác và an toàn của quyết toán thuế.
 • Giảm tải thuế. Dịch vụ quyết toán thuế tại Hải Phòng cũng có thể giúp bạn giảm thải thuế, chẳng hạn như tối ưu hóa các khoản định kỳ, nhận được nhiều chiết khấu thuế và bảo vệ lợi tức của bạn.
 • Tài liệu hoàn hảo. Dịch vụ quyết toán thuế tại Hải Phòng sẽ cung cấp cho bạn và doanh nghiệp các tài liệu chính xác, để bảo đảm việc quyết toán thuế hoàn tất một cách thuận lợi.
 • Nâng cao khả năng tư vấn. Bên cạnh việc quyết toán thuế, các chuyên gia tại Hải Phòng cũng cung cấp dịch vụ tư vấn doanh nghiệp, giúp bạn tăng cường năng lực quản trị kinh doanh, giúp bạn điều chỉnh các kế hoạch doanh nghiệp và phát triển công ty của bạn.

3. Các loại thuế TNCN và TNDN quyết toán tại Hải Phòng

Mặc dù các loại thuế khác nhau mà các đơn vị trong xã hội phải chịu trách nhiệm đối với nhà nước không giống nhau, nhưng thuế TNCN và TNDN luôn được nộp trong quá trình quyết toán thuế tại Hải Phòng. Thuế TNCN là phần của thuế thu nhập cá nhân của người có thu nhập, bao gồm thu nhập từ công việc phụ thuộc hoặc thu nhập không phải lãnh đạo. Trong khi đó, thuế TNDN là thuế thu nhập doanh nghiệp, nhằm bảo vệ các quyền lợi hàng đầu của nhà nước và hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, đó là thuế doanh nghiệp.

4. Ưu điểm của quyết toán thuế tại Hải Phòng

Quyết toán thuế tại Hải Phòng cũng cung cấp nhiều ưu điểm, bao gồm:

 • Thời gian nhanh chóng. Quy trình quyết toán thuế tại Hải Phòng thường xuyên nhanh chóng và thuận tiện, giúp bạn quyết toán thuế một cách nhanh chóng.
 • Chúng tôi cập nhật thường xuyên. Đội ngũ chuyên gia tại Hải Phòng thường xuyên cập nhật các thay đổi trong luật thuế, giúp bạn đảm bảo luôn làm theo luật.
 • Tận tình và chuyên nghiệp. Quy trình quyết toán thuế tại Hải Phòng là một quá trình trông đợi hết sức thân thiện và chuyên nghiệp, để giúp bạn hoàn thành nhanh chóng các hoạt động doanh nghiệp của mình.

5. Địa chỉ quyết toán thuế một cách thuận tiện

Tại Hải Phòng, các doanh nghiệp và các cá nhân có thể tự mình quyết toán thuế hoặc đến bộ phận để tư vấn về quy trình quyết toán thuế. Địa chỉ quyết toán thuế tại Hải Phòng như sau:

 • Sở thuế Hải Phòng
 • Số 114 Nguyễn Tất Thành, phường An Biên, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại: 031.3844444
 • Email: [email protected]
 • Website: www.haiphongtax.vn

Kết luận

Quyết toán thuế tại Hải Phòng là một trong những điều quan trọng nhất trong việc quản lý tài chính của bạn.

Đánh giá bài viết
0838.386.486