DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ TẠI SƠN LA

Sơn La là tỉnh thuộc miền bắc Việt Nam. Khi sống và làm việc tại Sơn La, việc thanh toán các loại thuế là một trong những nỗi lo lớn của các công ty và cá nhân.

Từng các loại thuế bao gồm thuế TNCN (Thuế Thu nhập Cá nhân), TNDN (Thuế ngân hàng, dịch vụ và ngoại thương) là các loại thuế mà các công ty và cá nhân trong sống và làm việc tại Sơn La phải quyết toán. Nguồn để quyết toán thuế TNCN, TNDN tại Sơn La có thể được tìm thấy tại các cơ quan thuế như:

 • Cục Thuế Tỉnh Sơn La
 • Văn phòng Thuế huyện Mộc Châu
 • Văn phòng Thuế huyện Phù Yên
 • Văn phòng Thuế huyện Yên Châu
 • Văn phòng Thuế huyện Mai Sơn
 • Văn phòng Thuế huyện Sông Mã
 • Văn phòng Thuế huyện Sốc
 • Văn phòng Thuế huyện Vân Hồ
 • Văn phòng Thuế huyện Mộc Hóa
 • Văn phòng Thuế huyện Bắc Yên
 • Văn phòng Thuế huyện Yên Minh
 • Văn phòng Thuế huyện Quỳnh Nhai
 • Văn phòng Thuế huyện Lai Châu

Việc quyết toán thuế TNCN, TNDN tại Sơn La phụ thuộc vào các nguyên tắc quy định của Bộ Nội vụ và các chính sách đặc thù tại các địa phương. Để hoàn thành quyết toán thuế TNCN, TNDN tại Sơn La, các cơ quan thuế cần có đầy đủ các thông tin và hồ sơ cung cấp bởi các doanh nghiệp và cá nhân.

Thông tin và hồ sơ cần thiết

Để quyết toán thuế TNCN, TNDN thành công tại Sơn La, quý khách cần cung cấp các thông tin và hồ sơ sau:

 • Giấy báo nộp thuế TNCN, TNDN
 • Thông tin về địa chỉ, họ tên, mã số thuế
 • Kết quả số thu nhập của hộ gia đình và thu nhập riêng của cá nhân
 • Kết quả tổng số thu nhập của công ty
 • Biểu thuế suất TNCN, TNDN
 • Các khoản được giảm trừ thuế
 • Xác nhận thanh toán bằng chứng

Trong trường hợp các thông tin và hồ sơ của quý khách không đầy đủ hoặc không đúng, cơ quan thuế có thể không chấp nhận quyết toán thuế và yêu cầu quý khách điều chỉnh lại.

Hướng dẫn quyết toán thuế

Để quyết toán thuế TNCN, TNDN tại Sơn La, quý khách cần thực hiện các bước sau:

 • Tạo tài khoản và tiến hành đăng ký tài khoản trên hệ thống thanh toán trực tuyến của cơ quan thuế.
 • Điền đầy đủ các thông tin và hồ sơ cần thiết theo hướng dẫn.
 • Kiểm tra lại thông tin và hồ sơ đã điền.
 • Xác nhận thông tin và hồ sơ và thanh toán.
 • In biên lai và lưu trữ lại thông tin và hồ sơ.

Việc thanh toán quyết toán thuế TNCN, TNDN tại Sơn La là rất quan trọng và giúp quý khách tránh bị phạt. Nếu quý khách cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc gì về việc quyết toán thuế tại Sơn La, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế trực thuộc Bộ Nội vụ để được hỗ trợ.

Tổng kết, quyết toán thuế TNCN, TNDN tại Sơn La cần đầy đủ các thông tin và hồ sơ cần thiết để hoàn thành thành công việc thanh toán và tránh bị phạt. Quý khách cần lưu ý cung cấp thông tin và hồ sơ chính xác và đúng quy định.

0838.386.486