Điều Kiện Mở Công Ty Xuất Nhập Khẩu

Xuất nhập khẩu là một hoạt động kinh doanh phổ biến và đông đảo hiện nay. Khi bạn quyết định mở một công ty xuất nhập khẩu, việc đầu tiên bạn cần thực hiện là phải làm các bước để đảm bảo rằng bạn có thể hợp pháp hoạt động và hoàn thành mọi thủ tục cần thiết.

Để hướng dẫn bạn cách thức mở một công ty xuất nhập khẩu, các điều kiện và thủ tục cần thực hiện được sắp xếp như sau:

1. Gia hạn và đăng ký hồ sơ công ty

Đầu tiên, bạn phải xác định các thông tin cần thiết cho mở một công ty xuất nhập khẩu. Để gia hạn và đăng ký thành công, bạn phải thực hiện các bước sau:

 • Lấy đầy đủ tài liệu hồ sơ: Bạn cần phải lấy đầy đủ các tài liệu cần thiết và hoàn chỉnh hồ sơ
 • Điền thông tin công ty: Bạn cần cung cấp các thông tin cần thiết về công ty của bạn; bao gồm tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và email
 • Xin phép thành lập công ty: Bạn cần phải đề nghị xin phép thành lập công ty đến cơ quan chức năng có thẩm quyền
 • Đăng ký công ty: Sau khi nhận được phép thành lập công ty, bạn sẽ thực hiện các thủ tục đăng ký công ty, bao gồm cả cấp bản sao của giấy phép thành lập công ty
 • Tạo chứng từ gốc: Sau khi đăng ký thành công, bạn cần phải tạo chứng từ gốc, bao gồm cả hóa đơn, bằng chứng thanh toán, bằng chứng lưu hành…

2. Đăng ký nhóm kinh doanh xuất nhập khẩu

Sau khi hoàn thành và đăng ký công ty, bạn lại cần phải đăng ký vào nhóm kinh doanh xuất nhập khẩu, để hoàn chỉnh các bước đăng ký công ty và xuất nhập khẩu.

 • Đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền: Bạn cần phải đăng ký với cơ quan chức năng có thẩm quyền và cung cấp các tài liệu cần thiết để xác nhận hồ sơ
 • Nộp phí đăng ký: Bạn cần phải xác định số tiền phí đăng ký nhóm kinh doanh xuất nhập khẩu và nộp tiền để hoàn chỉnh hồ sơ
 • Xin giấy chứng nhận đăng ký: Sau khi nộp phí và hoàn thành tất cả các thủ tục, bạn cần phải yêu cầu xin một giấy chứng nhận đăng ký nhóm kinh doanh xuất nhập khẩu

3. Tổ chức hội thảo về xuất nhập khẩu

Khi công ty của bạn đã được gia hạn và đăng ký hồ sơ, bạn cần phải tổ chức một hội thảo về xuất nhập khẩu. Để hoàn thành hội thảo, bạn cần:

 • Đề xuất các vấn đề trong lĩnh vực xuất nhập khẩu: Bạn phải tìm hiểu và đề xuất các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu
 • Tổ chức hội thảo: Sau khi đề xuất các vấn đề, bạn cần phải tổ chức một hội thảo chính thức với các cơ quan chức năng có thẩm quyền về lĩnh vực xuất nhập khẩu
 • Ghi chép kết quả hội thảo: Sau khi hoàn thành hội thảo, bạn lại cần phải ghi chép kết quả của hội thảo và đề xuất các giải pháp cụ thể

4. Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu

Để được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Tạo hồ sơ xin phép: Bạn cần phải tạo hồ sơ xin phép bao gồm tất cả các tài liệu cần thiết, giấy tờ chứng nhận đăng ký công ty và giấy chứng nhận đăng ký nhóm kinh doanh xuất nhập khẩu
 • Gửi hồ sơ xin phép: Sau khi hoàn thành hồ sơ xin phép, bạn cần phải gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được duyệt và cấp phép
 • Nộp phí duyệt hồ sơ: Sau khi được duyệt, bạn lại cần phải nộp phí duyệt hồ sơ; phí duyệt hồ sơ sẽ phụ thuộc vào số lượng giao dịch kinh doanh của bạn
 • Cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu: Sau khi nộp phí duyệt hồ sơ, bạn sẽ được cấp phép kinh doanh xuất nhập khẩu

5. Các quy định cần thiết

Cuối cùng, bạn cần phải lưu ý và thực hiện các quy định cần thiết để hoàn thành các thủ tục mở công ty xuất nhập khẩu.

Đánh giá bài viết
0838.386.486