Điều kiện thành lập TNHH: Các yếu tố cần thiết

TNHH là gì?
TNHH (Tổ chức Kinh doanh Hợp nhất) là một doanh nghiệp thuộc khu vực châu Á, thuộc hệ thống tài chính riêng của Việt Nam, Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều TNHH nhất trên thế giới và cũng là một trong những quốc gia cung cấp các dịch vụ kinh doanh hợp lý nhất. Để thành lập một TNHH trong nước Việt Nam, cần tham khảo các điều kiện thành lập cơ bản sau đây:

1. Cấp phép để hoạt động

Để thành lập một TNHH trong nước Việt Nam, cần có sự đồng ý và cấp phép từ cơ quan hành chính có thẩm quyền. Để được cấp phép, phải bổ sung thêm các thông tin của doanh nghiệp như:

 • Tên TNHH;
 • Địa chỉ chính thức;
 • Giới hạn hoạt động kinh doanh;
 • Quy mô tài chính;
 • Thời hạn hoạt động của doanh nghiệp.

2. Chứng thực đầy đủ

Để hợp lý thành lập một TNHH, cần phải có các chứng thực đầy đủ theo yêu cầu của luật pháp của Việt Nam. Các loại chứng thực bao gồm:

 • Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Giấy phép kinh doanh;
 • Giấy phép hoạt động xuất nhập khẩu;
 • Giấy phép hành nghề;
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

3. Tài Chính

TNHH cần có tài chính để thành lập công ty. Việc này có thể thực hiện bằng cách đóng góp vốn bằng cách thu hồi vốn từ các nguồn như cá nhân hoặc tổ chức. Đối với các doanh nghiệp lớn, tài chính có thể được xây dựng thông qua việc đóng góp từ các nhà đầu tư, ngân hàng, công ty tài chính hay các công ty đầu tư và đầu tư.

4. Định hình tổ chức

TNHH sẽ được định hình theo cấu trúc tổ chức ban đầu. Mỗi doanh nghiệp cần xác định một số thành viên trong ban lãnh đạo của doanh nghiệp, cũng như các bộ phận khác của công ty. Ban lãnh đạo của một TNHH sẽ bao gồm các vị trí như Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng, Chuyên viên, Nhân viên và các thành viên khác.

5. Thực hiện đăng ký

Sau khi đã hoàn tất các yếu tố cơ bản cần thiết cho thành lập một TNHH, cần thực hiện đăng ký. Việc đăng ký TNHH cần được thực hiện đầy đủ và trung thực với các cơ quan hành chính liên quan. Đàng ký thông tin của TNHH bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Ngày thành lập;
 • Loại doanh nghiệp;
 • Địa chỉ chính thức;
 • Số vốn đăng ký;
 • Thành viên trong ban lãnh đạo;
 • Mục đích kinh doanh.

Kết luận: Để thành lập một TNHH trong nước Việt Nam, cần phải hoàn thành các bước trên để tránh những sai sót trong việc thành lập công ty. Các bước nêu trên cũng có thể giúp doanh nghiệp đảm bảo hợp lý và ổn định hơn trong kế hoạch phát triển công ty.

Đánh giá bài viết
0838.386.486