Hướng dẫn cách lập BCTC trên MISA

Kiến thức về lập BCTC (Báo Cáo Tài Chính) trên MISA (Hệ Thống Kế Toán Tổng Hợp) đã không còn xa lạ với người sử dụng MISA. Lập BCTC trên MISA giúp doanh nghiệp đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, cập nhật về số liệu tài chính, giúp cho các quyết định kinh doanh và các hoạt động lãnh đạo của doanh nghiệp trở nên hiệu quả, cho sự quản lý số liệu tài chính của doanh nghiệp trở nên nhẹ nhàng. Sau đây là một số hướng dẫn cách lập BCTC trên MISA để giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lập BCTC.

Tạo báo cáo tài chính

Cách đầu tiên để lập BCTC trên MISA là phải tạo báo cáo tài chính, bao gồm: báo cáo tài chính phụ (tức là báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước), báo cáo thâu tóm tài chính, báo cáo tài chính tự động; báo cáo tài chính đăng ký, báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài và báo cáo tài chính quốc tế.

Cấu hình tài chính

Khi chọn một loại báo cáo nào đó để lập BCTC, doanh nghiệp phải cấu hình báo cáo tài chính trước. Việc cấu hình tài chính bao gồm những nội dung sau:

  • Bảng cái: là tập hợp các hạng mục số liệu hàng tháng, hàng năm do doanh nghiệp quyết định sử dụng để lập báo cáo tài chính.
  • Tài khoản: là tập hợp các tài khoản kế toán, các tài khoản để phân chia số liệu để lập báo cáo tài chính.
  • Formulas: là quy tắc tính toán để tạo những số liệu được yêu cầu để lập báo cáo tài chính.
  • Kiểu hiển thị: là các thiết lập để hiển thị báo cáo tài chính theo thiết kếm uyên báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước.

Để cấu hình xong báo cáo tài chính, doanh nghiệp có thể tích chọn “Áp dụng cài đặt tài chính” để nhận số liệu từ hệ thống MISA và tạo báo cáo tài chính.

Chọn kỳ báo cáo

Để lập BCTC trên MISA, doanh nghiệp cần chọn đúng kỳ báo cáo. Trước khi chọn kỳ báo cáo, doanh nghiệp cần xem xét để đảm bảo kỳ báo cáo được chọn là kỳ báo cáo hợp lý để lập BCTC.

Nạp số liệu vào BCTC

Sau khi chọn kỳ báo cáo, doanh nghiệp cần nạp số liệu từ hệ thống MISA hoặc nhập trực tiếp vào báo cáo tài chính. Nạp số liệu vào báo cáo tài chính giúp doanh nghiệp theo dõi được tổng quan các hoạt động kinh doanh trong thời gian qua và công tác lập báo cáo tài chính trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Cập nhật dữ liệu

Khi lập BCTC, doanh nghiệp cần khắc phục và sửa chữa những nhầm lẫn trong số liệu đã nạp. Nếu doanh nghiệp cần thêm số liệu và/hoặc thay đổi số liệu đã nạp, doanh nghiệp sẽ phải cập nhật lại số liệu trước khi lưu dữ liệu.

Lưu dữ liệu

Sau khi thực hiện các bước trên, doanh nghiệp có thể lưu dữ liệu trong báo cáo tài chính. Việc lưu dữ liệu sẽ giúp doanh nghiệp lưu lại và truy cập nhanh các báo cáo tài chính đã lập.

Tổng kết

Với một hệ thống Kế Toán Tổng Hợp như MISA, quy trình lập BCTC sẽ được tự động hóa, giúp doanh nghiệp đạt được hiệu suất tốt hơn trong quản trị tài chính. Trên đây là hướng dẫn cách lập BCTC trên MISA để giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc lập BCTC.

0838.386.486