Hướng dẫn đăng ký kinh doanh nhà hàng

Là một doanh nhân ngành ăn uống, bạn đã được thu hút và quyết định mở một nhà hàng của riêng mình. Bạn đã bắt đầu bối cảnh luôn là thủ tục đăng ký kinh doanh nhà hàng của mình. Đây là hướng dẫn các bạn cần dùng để thực hiện đăng ký kinh doanh nhà hàng trong một thời gian ngắn nhất và hiệu quả nhất.

I. Chuẩn bị các tài liệu

 • Chương trình hoạt động của nhà hàng
 • Quy định về bảo vệ an toàn thực phẩm và độ an toàn thực phẩm
 • Phần lĩnh vực công nghệ thực phẩm
 • Giấy phép lưu hành bảo hiểm xã hội của các nhân viên
 • Danh sách thực phẩm sử dụng trong nhà hàng
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhà hàng

II. Khởi tố khám lâm sàng

 • Các nhân viên phải được khám lâm sàng trước khi bắt đầu làm việc.
 • Nhà hàng phải có đủ 10% số nhân viên được khám lâm sàng hàng tháng bởi cơ quan kiểm tra y tế.
 • Sau khi hoàn tất xong khám lâm sàng, cơ quan kiểm tra sẽ cung cấp bảng cáo lâm sàng dành cho nhân viên.

III.Hoàn thành đăng ký doanh nghiệp

 • Công ty phải hoàn thành tất cả các đăng ký doanh nghiệp trên cơ sở luật pháp
 • Đóng thủ tục đăng ký doanh nghiệp của cơ quan thuế
 • Xác nhận Quyết định lập Công ty tại cơ quan có thẩm quyền
 • Đăng ký tên Công ty trên cơ sở luật pháp
 • Đăng ký và lấy giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

IV.Đăng ký nhà hàng

 • Các nhà hàng sẽ làm các biện pháp sau:
  • Đăng ký nhà hàng tại cơ quan có thẩm quyền
  • Trình bày kế hoạch hoạt động và quy định về bảo vệ an toàn thực phẩm và độ an toàn thực phẩm
  • Trình bày phần lĩnh vực công nghệ thực phẩm và quy định về kiểm tra thực phẩm
  • Đề nghị bàn giao giấy chứng nhận đăng ký nhà hàng

V.Hoàn tất thủ tục dăng ký kinh doanh nhà hàng

Khi các bước trên đã hoàn thành, nhà hàng đã sẵn sàng để bắt đầu kinh doanh và được cấp phép hoạt động. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng bạn đã hoàn tất tất cả các thủ tục đăng ký kinh doanh nhà hàng và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của mình.

Đánh giá bài viết
0838.386.486