Hướng dẫn lập TNHH 1 thành viên

TNHH 1 thành viên là một loại hình doanh nghiệp rất phổ biến với các thành viên chỉ có một người. Do mô hình đơn giản này, tài chính và các quy trình lập doanh nghiệp đều được đơn giản hóa, giúp cho các doanh nhân dễ dàng bắt đầu doanh nghiệp mới. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu quy trình lập TNHH 1 thành viên như thế nào để có thể thực hiện nó nhanh hơn.

1. Các giai đoạn trước bảo hiểm hàng hoá

Khi lập doanh nghiệp, thành viên đầu tiên phải đảm bảo rằng hàng hoá của họ được bảo vệ bởi một số bảo hiểm hàng hoá. Hãy thực hiện các bước sau để bảo vệ hàng hoá của bạn:

 • Tìm kiếm các công ty bảo hiểm hàng hoá: Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm các công ty bảo hiểm hàng hoá bằng cách truy vấn trên Internet hoặc thông qua các ngân hàng. Khi tìm kiếm, hãy chắc chắn rằng công ty bảo hiểm bạn chọn có phù hợp với nhu cầu bảo vệ của bạn.
 • Tham khảo các điều khoản và điều kiện: Sau khi tìm được các công ty bảo hiểm hàng hoá thích hợp, hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của họ. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ những gì sẽ được bảo vệ và những gì sẽ không được bảo vệ.
 • Xác nhận hợp đồng bảo hiểm hàng hoá: Khi bạn đã đọc xong các điều khoản và điều kiện, hãy xác nhận hợp đồng bảo hiểm hàng hoá và đồng ý với các điều khoản của họ.

2. Chuẩn bị các tài liệu lập công ty

Khi thực hiện các bước bảo hiểm hàng hoá, bạn cần chuẩn bị một số tài liệu cần thiết cho việc lập doanh nghiệp. Tài liệu bao gồm các thông tin sau:

 • Tên công ty: Bạn phải thiết lập tên công ty của riêng mình. Tên này phải là duy nhất và không được trùng với tên công ty nào đã tồn tại.
 • Địa chỉ công ty: Bạn phải cung cấp địa chỉ của công ty của bạn. Địa chỉ này sẽ được sử dụng cho các mục đích công ty của bạn trong tương lai.
 • Giấy phép địa phương: Bạn phải đăng ký cấp hoặc mua giấy phép địa phương để lập công ty. Bạn có thể tìm kiếm thông tin về cách đăng ký các giấy phép địa phương trên Internet.
 • Đăng ký thuế: Bạn cũng cần đăng ký thuế cho công ty của mình. Để làm điều này, bạn phải tìm kiếm và điền vào mẫu đăng ký thuế để nộp thuế. Ngoài ra, bạn cũng cần chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế cho công ty của mình.

3. Lập và đăng ký các hợp đồng

Sau khi chuẩn bị các tài liệu cần thiết, bạn cần lập và đăng ký các hợp đồng. Các hợp đồng bao gồm việc lập hội đồng quản trị, hội đồng quyết định, hội đồng thử nghiệm và hội đồng kiểm tra. Để lập và đăng ký các hợp đồng, bạn cần cung cấp các thông tin sau:

 • Thông tin thành viên: Bạn cần cung cấp thông tin của thành viên của công ty, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên hệ khác.
 • Mục đích công ty: Bạn cần chỉ ra mục đích của công ty của bạn và các hoạt động mà bạn sẽ thực hiện.
 • Vốn đầu tư: Bạn cũng cần cung cấp thông tin về vốn đầu tư của bạn cho công ty của mình.
 • Chia sẻ lợi nhuận: Bạn cần chỉ ra cách thức chia sẻ lợi nhuận của công ty trong hợp đồng.

4. Lập và đăng ký các tài khoản

Khi bạn đã lập và đăng ký các hợp đồng, bạn cũng cần lập và đăng ký các tài khoản của công ty. Các tài khoản bao gồm:

 • Tài khoản ngân hàng: Bạn cần mở một tài khoản ngân hàng cho công ty của mình. Tiền trong tài khoản này sẽ được dùng để thanh toán các chi phí của công ty.
 • Tài khoản thuế: Bạn cũng cần mở một tài khoản thuế cho công ty. Tiền trong tài khoản này sẽ được dùng để thanh toán các khoản thuế của công ty.
 • Tài khoản đăng ký thương mại: Để có thể bán sản phẩm trên các cửa hàng của bạn, bạn cần mở một tài khoản đăng ký thương mại. Tài khoản này sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản chi phí liên quan đến các cửa hàng của bạn.

5. Đăng ký bảo hiểm

Cuối cùng, bạn cũng cần đăng ký bảo hiểm cho công ty của mình.

Đánh giá bài viết
0838.386.486