Hướng Dẫn Nộp Thuế TNCN

Nộp thuế TNCN (Thuế Thu Nhập Cá Nhân) được tiến hành mỗi năm tại Việt Nam. Nộp thuế TNCN có thể được thực hiện trên trang web Thuế Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ của các công ty của Bộ Tài Chính. Chúng tôi đã sắp xếp cho bạn một hướng dẫn chi tiết về các bước nộp thuế TNCN, các điều chứng không và các tài liệu cần thiết, để cung cấp cho bạn một trải nghiệm nâng cao chắc chắn.

I. Các Bước Nộp Thuế TNCN

Khi nộp thuế TNCN, có năm bước chính cần để thực hiện công việc này:

 • Bước 1: Lập và hoàn thành hồ sơ thuế TNCN
 • Bước 2: Chọn loại thuế TNCN phù hợp
 • Bước 3: Thủ tiền thuê thuê.
 • Bước 4: Kiểm tra lại tài liệu
 • Bước 5: Nộp thuế TNCN

II. Các Loại Thuế TNCN

Tùy thuộc vào các điều kiện cá nhân, hiện tại có hai loại thuế TNCN ở Việt Nam: thuế số thu nhập gốc và thuế số thu nhập tính thuế. Mỗi loại thuế có các khuyến khích và hạn chế riêng của nó.

 • Thuế số thu nhập gốc (TSNgốc) là một loại thuế tự nguyện có thể được áp dụng cho người Việt Nam có thu nhập từ việc làm, doanh nghiệp hay các mục đích khác.
 • Thuế số thu nhập tính thuế (TSTT) là một loại thuế tự nguyện thông dụng trong các doanh nghiệp. Loại thuế này bao gồm mức thuế đối với việc làm, doanh nghiệp hoặc các hoạt động kinh doanh khác.

III. Các Điều Chứng Không Cần Thiết

Khi nộp thuế TNCN, các điều chứng không là một phần quan trọng cần được xem xét bởi người nộp thuế. Các điều chứng không được chấp nhận là các lệnh hành động, báo cáo hàng tháng, báo cáo và bản sao của các giấy tờ nói trên.

 • Đơn xin chuyển bản sao: Đây là một đơn xin bản sao của nhãn hiệu, chứng chỉ thuế trước thuế hoặc bất kỳ giấy tờ khác.
 • Thỏa thuận hợp đồng: Đây là hợp đồng được phép ghi tên ngày hiệu lực và số hợp đồng, kèm theo các điều khoản của hợp đồng, địa điểm và thời hạn nghĩa vụ hoặc mục đích hợp đồng.
 • Bản sao của sổ tay: Bản sao của sổ tay của mỗi cá nhân đều có thể được yêu cầu.
 • Tài liệu khác: Bất kỳ tài liệu khác có thể được yêu cầu bởi cảnh sát thuế.

IV. Tài Liệu Cần Có Khi Nộp Thuế TNCN

Để nộp thuế TNCN thành công, bạn cần chuẩn bị một số tài liệu cần thiết. Làm theo các bước dưới đây để có đầy đủ các tài liệu cần thiết:

 • Chứng minh thư cá nhân: Bạn cần cung cấp một bản sao chứng minh nhân dân của mình.
 • Giấy tờ tùy thân: Bạn cần cung cấp một bản sao của chứng chỉ chứng thực bản thân của mình.
 • Giấy xác nhận thu nhập: Bạn cần cung cấp một bản sao xác nhận thu nhập được cung cấp bởi công ty Bộ Tài Chính.
 • Các giấy tờ khoản thanh toán: Bạn cần cung cấp một bản sao của các giấy tờ khoản thanh toán của mình.
 • Giấy tờ công ty: Bạn cần cung cấp một bản sao của giấy tờ công ty, nếu áp dụng phương thức thanh toán TSTT.

Khi bạn hoàn thành các bước trên, bạn sẽ đã có đầy đủ các tài liệu cần thiết để thực hiện thuế TNCN.

V. Quy Trình Nộp Thuế TNCN

Sau khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và thông tin cần thiết, bạn có thể tiến hành nộp thuế TNCN. Để tiến hành nộp thuế TNCN, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Đăng nhập vào trang web Thuế Việt Nam hoặc cung cấp dịch vụ của các công ty của Bộ Tài Chính.
 • Bước 2: Điền vào các thông tin cần thiết.
 • Bước 3: Đối với thuế TSNgốc, bạn cần chọn loại thuế phù hợp và tải và hoàn thành hồ sơ thuế TNCN.
 • Bước 4: Nộp tiền thuế.
 • Bước 5: Kiểm tra lại tài liệu và chứng không để xác nhận rằng tất cả thông tin là đúng.
 • Bước 6: Nộp thuế TNCN.

Sau khi hoàn tất quy trình nộp thuế TNCN, bạn sẽ nhận được một thông báo thuế hoàn thành.

Đánh giá bài viết
0838.386.486