Kê khai thuế TNCN năm 2023 – Những điều cần lưu ý

Mỗi năm, người Việt Nam cần phải kê khai thuế tời nhân cá nhân (TNCN) dựa trên quy định của Nhà nước Việt Nam. Chính sách thuế TNCN thường bị thay đổi, do đó các cá nhân sẽ cần phải áp dụng các nguyên tắc và thay đổi mới nhất để đưa ra bản kê khai thuế chính xác. Để được hỗ trợ cho việc kê khai thuế TNCN năm 2023, bài viết này sẽ đề cập tới các vấn đề như sau:

1. Những điều cần lưu ý trong việc kê khai TNCN năm 2023

Kê khai thuế TNCN là một quy trình phức tạp, các cá nhân cần phải hiểu rõ về quy định của ngân sách nhà nước, bao gồm cả phương pháp tính thuế, hạn chế thuế, biện pháp tối ưu thuế và các quy định khác. Người cần lắng nghe các thông tin liên quan đến kê khai thuế TNCN năm 2023 từ các nguồn tin đáng tin cậy như báo chí, truyền hình, tờ báo, tờ rơi, các luật thuế được cập nhật và trang web của UBND.

2. Các loại thuế được khấu trừ trong bản kê khai TNCN năm 2023

Trong vòng kê khai thuế TNCN năm 2023, các cá nhân có thể khấu trừ các loại thuế sau:

  • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) – Thuế thu nhập cá nhân là một loại thuế thể hiện quyền pháp của người thu nhập và được khấu trừ trong kê khai TNCN năm 2023.
  • Số tiền bảo hiểm xã hội – Người Việt Nam có thể khấu trừ số tiền bảo hiểm xã hội trong kê khai thuế TNCN năm 2023.
  • Thuế Bảo hiểm dân sự – Người Việt Nam cũng có thể khấu trừ thuế bảo hiểm dân sự nếu họ đã đóng thuế Bảo hiểm dân sự trong năm.
  • Ứng khoản hưởng của gia đình – Người Việt Nam cũng có thể khấu trừ ứng khoản hưởng của gia đình trong bản kê khai TNCN năm 2023.

3. Hạn chế thuế TNCN năm 2023

Theo quy định của UBND, người Việt Nam có thể áp dụng các hạn chế thuế nhằm giảm thu nhập cá nhân tuyệt đối phải nộp thuế. Để được hưởng lợi của các hạn chế thuế, người Việt Nam cần đảm bảo rằng họ tuân thủ các yêu cầu của UBND. Ngoài ra, các cá nhân cũng cần xem xét các hạn chế thuế sau để tính toán chính xác thu nhập cá nhân tuyệt đối phải nộp thuế:

  • Mức thu nhập tối thiểu không phải nộp thuế – Từ năm 2018, mức thu nhập tối thiểu không phải nộp thuế đã được tăng lên là 4 triệu đồng/tháng.
  • Giảm thuế cho các loại hình thu nhập – Các cá nhân có thể nhận được giảm thuế trong một số loại hình thu nhập như lương, thu nhập từ đầu tư, công việc ở nước ngoài, định cư tại Việt Nam và thu nhập tại Việt Nam.
  • Giảm thuế cho các khoản phí xã hội và nghiên cứu – Các cá nhân cũng có thể khấu trừ các khoản phí xã hội và nghiên cứu trong bản kê khai thuế TNCN năm 2023.

4. Bài học từ kê khai TNCN năm 2023

Kê khai thuế TNCN năm 2023 sẽ là một đợt rất quan trọng trong việc hiểu rõ về luật thuế của Việt Nam. Việc kê khai thuế của mình sẽ giúp người Việt Nam hiểu rõ hơn về việc những loại thuế được khấu trừ, hạn chế thuế cũng như các quy định khác. Việc kê khai thuế TNCN sẽ giúp người Việt Nam đánh giá hiệu quả thuế của mình và cũng như cách áp dụng các biện pháp tối ưu thuế hợp lý.

5. Cung cấp thêm các thông tin liên quan đến kê khai thuế TNCN năm 2023

Để cung cấp thêm các thông tin liên quan đến kê khai thuế TNCN năm 2023,người Việt Nam cũng có thể tham khảo công ty thuế hoặc trung tâm thuế của UBND. Để được hỗ trợ tốt nhất trong việc kê khai thuế TNCN năm 2023, người Việt Nam cũng nên tư vấn các cơ quan chức năng nhằm được sự hỗ trợ của các chuyên gia về luật thuế.

Đánh giá bài viết
0838.386.486