Khi nào Quyết toán Thuế?

Thuế là một lợi thế lớn mà các công ty cần lưu ý khi làm việc. Quy trình quyết toán thuế có thể đòi hỏi nhiều công sức nhưng nó cũng có thể giúp giảm những khoản thuế phải đóng thay vì mất tiền điều này. Thực tế, quá trình quyết toán thuế có thể được chia thành nhiều bước và các công ty cần thực hiện đúng quy định của các cơ quan thuế để không bị phạt. Bài viết này sẽ điểm qua các bước quyết toán thuế, các trách nhiệm của các công ty, các hạn chế cũng như ưu điểm của việc quyết toán thuế.

1. Các bước quyết toán thuế

Quyết toán thuế chủ yếu bao gồm các bước sau:

 • Định nghĩa mục đích quyết toán thuế – Các công ty cần xác định rõ mục đích của việc quyết toán thuế, bao gồm việc tính toán và lập bảng thuế, lập báo cáo thuế, vv.
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết– Sau khi đã xác định mục đích, các công ty cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết để quyết toán thuế, bao gồm báo cáo lợi nhuận, tài liệu kế toán và các tài liệu liên quan khác.
 • Tính toán thuế – Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, các công ty cần tính toán số thuế phải đóng theo quy định của cơ quan thuế.
 • Kiểm tra các khoản thuế – Sau khi tính toán xong, các công ty cần kiểm tra lại các khoản thuế rồi điền vào bảng quyết toán thuế.
 • Đệ trình hồ sơ quyết toán thuế – Sau khi đã hoàn thành bảng quyết toán thuế, các công ty cần đệ trình hồ sơ quyết toán thuế cho cơ quan thuế.

2.Nghĩa vụ của công ty

Khi thực hiện quyết toán thuế, các công ty cần tuân theo nghĩa vụ được giao. Các nghĩa vụ chủ yếu bao gồm:

 • Chịu trách nhiệm đối với cơ quan thuế – Các công ty cần chịu trách nhiệm đối với các cơ quan thuế bằng cách đệ trình các hồ sơ quyết toán thuế với thời hạn và chấp hành các chỉ thị của cơ quan thuế trong quá trình quyết toán thuế.
 • Thu thập chính xác các tài liệu cần thiết – Các công ty cần thu thập chính xác các tài liệu cần thiết để quyết toán thuế. Việc thu thập tài liệu chính xác có thể giúp cho việc tính toán thuế trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.
 • Cập nhật luôn luôn trên các thay đổi về thuế – Các cơ quan thuế không ngừng cập nhật nghiên cứu pháp luật và các quy tắc thuế mới nhất. Do đó, các công ty cần phải luôn luôn cập nhật thông tin về các thay đổi trong lĩnh vực thuế để chắc chắn rằng các bảng quyết toán thuế là chính xác và đầy đủ.

3.Hạn chế

Quy trình quyết toán thuế cũng có một số hạn chế mà các công ty cần lưu ý:

 • Thời gian quyết toán thuế có thể nhanh hơn mong đợi – Các cơ quan thuế thường khoảng thời gian ngắn để các công ty quyết toán thuế. Do đó, các công ty cần được chuẩn bị trước để đảm bảo họ có thể hoàn thành công việc kịp thời.
 • Tính phí có thể khá cao – Trong một số trường hợp, các cơ quan thuế có thể yêu cầu các công ty trả phí cho việc quyết toán thuế. Do đó, các công ty cần tính toán kỹ các chi phí liên quan để đảm bảo rằng giá trị của họ trừu tượng lớn hơn chi phí thực tế.

4.Ưu điểm của việc quyết toán thuế

Mặc dù có một số hạn chế, việc quyết toán thuế cũng có một số lợi ích lớn mà các công ty cần lưu ý:

 • Giảm chi phí – Việc quyết toán thuế tốt có thể giúp các công ty giảm các chi phí thuế phải đóng bằng cách cung cấp cho các cá nhân và tổ chức thu nhập thuế thấp hơn.
 • Cải thiện hiệu quả kinh doanh – Việc quyết toán thuế cũng có thể giúp các công ty cải thiện hiệu quả kinh doanh và cải thiện lợi nhuận của họ bằng cách giảm thiểu các khoản thuế phải trả cho cơ quan thuế.

5.Kết luận

Với thời gian quyết toán thuế ngắn nhưng lợi ích lớn, việc quyết toán thuế đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với các công ty. Tuy nhiên, các công ty cần có một quá trình quyết toán thuế chuyên nghiệp và cần tuân theo nghĩa vụ đối với cơ quan thuế để đảm bảo rằng họ không phạm luật thuế.

Đánh giá bài viết
0838.386.486