Lập BCTC theo TT200

BCTC là một khoản thuế bắt buộc được áp dụng trên cơ sở lợi nhuận của một đơn vị. Ngày nay, nó đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong các doanh nghiệp lớn và nhỏ. Thông tin về BCTC được xác định dựa trên Thông tư số 200/2014/TT-BTC của bộ Tài chính Việt Nam. Bài viết này sẽ làm rõ các điểm chính của Thông tư 200 và lập BCTC theo đó.

1. Thông tin chung về Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC là Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế về lập và trình BCTC của các đơn vị tính thuế. Thông tư này đã được công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2015.

2. Ưu điểm của Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC cung cấp nhiều ưu điểm rõ ràng cho các doanh nghiệp bằng cách:

 • Giảm thời gian lập BCTC: Thông tư này giúp ngắn gọn thời hạn lập BCTC và trình các đơn vị tính thuế, giúp họ chuẩn bị và trình khai BCTC một cách nhanh nhất.
 • Giảm sự phức tạp khi lập BCTC: Thông tư này giúp giảm phức tạp của các doanh nghiệp trong việc lập BCTC bằng cách giảm thời gian lập BCTC và làm cho quy trình lập BCTC trở nên đơn giản hơn.
 • Cung cấp thông tin BCTC cập nhật: Thông tư này cung cấp cho các doanh nghiệp các thông tin cập nhật về BCTC về số tiền BCTC đang cần thuế, số tiền thuế đã nộp và thời gian định kỳ lập và trình BCTC.

3. Quy trình lập BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Quy trình lập BCTC có thể chia thành các bước sau đây:

 • Bước 1: Đăng ký thuế với Cục Thuế.
 • Bước 2: Tính toán và xác định khoản thuế bắt buộc cần thanh toán.
 • Bước 3: Chịu trách nhiệm thanh toán BCTC đến hạn.
 • Bước 4: Lập thủ tục BCTC và trình báo cáo.

4. Tài liệu đính kèm khi lập BCTC

Khi lập BCTC cần phải đính kèm các tài liệu sau:

 • Giấy phép kinh doanh: Bao gồm Giấy phép đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đăng ký doanh nghiệp) và Giấy phép Ủy nhiệm (nếu Công ty đã thành lập).
 • Bảng tổng hợp chi phí: Bao gồm các chi phí như nguyên vật liệu, nhân lực, chi phí kinh doanh, chi phí phân phối và đầu tư.
 • Bảng lương: Bao gồm lương cơ bản, lương chức vụ, thưởng và các khoản phụ cấp khác.
 • Hóa đơn thanh toán: Bao gồm các loại hóa đơn đã thanh toán trong quý hoặc năm.

5. Tổng kết

Lập BCTC theo Thông tư 200/2014/TT-BTC là một trong những hoạt động bắt buộc mà các doanh nghiệp cần làm. Thông tư này đã giúp giảm thời gian lập BCTC và làm cho việc lập BCTC trở nên đơn giản hơn. Bài viết trên đã làm rõ các điểm chính của Thông tư 200/2014/TT-BTC và quy trình lập BCTC theo đó. Để lập BCTC thành công, cần phải tuân thủ quy trình lập BCTC và cung cấp đầy đủ các tài liệu đính kèm cần thiết.

Đánh giá bài viết
0838.386.486