NGHỊ QUYẾT SỐ 406/NQ-UBTVQH15 VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

I/ Các chính sách miễn giảm thuế đối với doanh nghiệp

1/ Giảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2021 đối với trường hợp:
– Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
– Có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019
– Không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia tách trong kỳ tình thuế năm 2020, năm 2021

2/ Miễn thuế TNCN, thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với:
–  Hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định
– Không dụng miễn thuế với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung ấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm, sản phẩm và dịch vụ nội dụng thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim ảnh, nhạc số, quảng cáo số.

3/ Giảm thuế GTGT từ ngày 1/11/2021 đến hết 31/12/2021 đối với hàng hóa dịch vụ sau:
– Dịch vụ vận tải ( vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác)
– Dịch vụ lưu trú;
– Dịch vụ ăn uống;
– Dịch vụ các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch;
– Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí.
+ Các trường hợp không được giảm thuế GTGT theo Nghị quyết gồm:
 – Hàng hóa dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa dịch vụ sản xuất,  kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

4/ Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản:
– Khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020
  -> Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

Kế toán Quảng Ngãi.

 

 

0838.386.486