Quy trình thành lập một doanh nghiệp

Tổ chức chuyên nghiệp và hoàn thành quy trình, thành lập một doanh nghiệp yêu cầu nhiều sự tổ chức và áp dụng biện pháp hợp pháp hợp lý. Tại Việt Nam, có nhiều các bước cần thực hiện trong quy trình thành lập doanh nghiệp. Các bước cần thực hiện để thành lập doanh nghiệp giúp thuận lợi hơn trong việc đảm bảo hợp pháp và thuận tiện hơn trong việc kinh doanh. Để giúp bạn thực hiện quy trình thành lập doanh nghiệp, sau đây là 5 bước cụ thể:

1. Xác định mục đích và mục tiêu

Các bước đầu tiên của quy trình thành lập doanh nghiệp là xác định mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp. Trong mục này, bạn cần phải xác định được danh mục sản phẩm/dịch vụ hoạt động của doanh nghiệp, phân khúc thị trường, mục đích của doanh nghiệp, các mục tiêu lâu dài và ngắn hạn. Thực hiện việc này giúp bạn thuận lợi hơn trong các bước tiếp theo.

2. Thực hiện kiểm tra, xác minh và tổ chức

Khi đã xác định được mục đích và mục tiêu của doanh nghiệp, nhưng trước khi bạn bắt đầu việc thành lập doanh nghiệp, bạn cần phải thực hiện một số công việc cần thiết như kiểm tra, xác minh và tổ chức. Việc này sẽ giúp bạn có thể tối ưu hóa và thuận lợi hơn trong việc thành lập doanh nghiệp. Chủ yếu các công việc này bao gồm:

 • Tìm hiểu về luật pháp: Bạn cần phải tìm hiểu về luật pháp liên quan đến doanh nghiệp như luật doanh nghiệp, thuế, tiền lương, bảo hiểm xã hội,v.v.
 • Tìm hiểu về thị trường: Bạn cần phải tìm hiểu về thị trường, bao gồm cạnh tranh, các nhu cầu của khách hàng, người tiêu dùng, khả năng lợi nhuận và tính ổn định của thị trường.
 • Chuẩn bị tài chính: Bạn cần phải chuẩn bị tài chính, bao gồm tìm kiếm nguồn vốn, xây dựng một kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính, tìm các đối tác đầu tư, tìm kiếm các nguồn vốn khác và làm thủ tục để có thể truyền đạt vấn đề về tài chính.
 • Tổ chức nhân viên: Bạn cần phải xác định được các vị trí nhân sự cần thiết, tổ chức giờ làm việc, tổ chức lương và thỏa thuận làm việc và tổ chức các chế độ có lợi bổ sung.
 • Tổ chức văn phòng: Bạn cũng cần phải tổ chức văn phòng, đặt địa chỉ thành lập, nhà cửa, trang thiết bị, phần cứng làm việc, thiết bị điện toán và hệ thống máy tính, truyền động và bảo vệ.

3. Đăng ký doanh nghiệp

Bước đăng ký doanh nghiệp là bước quan trọng nhất trong quy trình thành lập doanh nghiệp. Để đăng ký doanh nghiệp, bạn cần cung cấp các giấy tờ bao gồm thông tin cá nhân và thông tin về doanh nghiệp. Thông tin cần cung cấp bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ
 • Danh mục sản phẩm/dịch vụ
 • Loại hình doanh nghiệp
 • Thông tin về lãnh đạo
 • Thông tin về tài chính

4. Bảo vệ thực thể hợp pháp

Khi đã đăng ký doanh nghiệp thành công, bạn cần phải bảo vệ thực thể hợp pháp của doanh nghiệp bằng cách thực hiện các bước sau:

 • Xin quyền đăng ký
 • Đăng ký danh nghĩa
 • Đăng ký hộ chiếu
 • Đăng ký bảo hiểm
 • Đăng ký bảo mật
 • Đăng ký ngân hàng
 • Hợp pháp hóa

5. Bảo trì, nâng cấp và nghiên cứu thị trường

Sau khi thành lập doanh nghiệp thành công, việc phụ thuộc vào các vấn đề bảo trì, nâng cấp và nghiên cứu thị trường sẽ không bao giờ kết thúc. Việc bảo trì sẽ giúp bạn tối ưu hóa và duy trì hiệu suất làm việc của các lĩnh vực của doanh nghiệp. Trong khi các nâng cấp sẽ giúp doanh nghiệp phát triển và duy trì hiệu suất. Việc nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn xác định được tốt nhất phân phối sản phẩm/dịch vụ, phân khúc thị trường, các xu hướng mới và các phương thức tiếp thị mới.

Với các bước trên, bạn sẽ có thể thực hiện được một quy trình thành lập doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Đánh giá bài viết
0838.386.486