Tuyển dụng Kế toán tại Hưng Yên: Cơ hội để phát huy Khả năng

Là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất tại Hưng Yên, chúng tôi tìm kiếm các ứng viên Kế toán có khả năng phù hợp với các yêu cầu trong công việc. Hợp tác, sự tương tác cũng như các phép toán toàn diện đều là các yêu cầu đặt ra và chúng tôi đang tìm kiếm những người có năng lực, nhiệt huyết và sự nỗ lực để hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu trên.

Vị Trí Tuyển dụng Kế toán

Chúng tôi đang tuyển dụng Kế toán cho các vị trí sau:

 • Kế toán trưởng
 • Kế toán phụ
 • Kế toán chứng khoán
 • Kế toán dịch vụ
 • Kế toán tài chính

Yêu Cầu về Năng Lực

Kế toán trưởng

 • Có bằng cử nhân và/hoặc bằng cấp chuyên môn trong Kế toán hoặc lĩnh vực tương đương.
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến.
 • Có khả năng làm việc nội bộ và ngoại bộ để hỗ trợ các chương trình quản lý tài chính và dịch vụ.
 • Có khả năng thực hiện các khác phục dữ liệu kế toán và ghi sổ các khoản phát sinh.

Kế toán Phụ

 • Có bằng cử nhân và/hoặc bằng cấp chuyên môn trong Kế toán hoặc lĩnh vực tương đương.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến.
 • Có khả năng làm việc nội bộ và thực hiện các khác phục dữ liệu kế toán.
 • Có khả năng ghi sổ các khoản phát sinh và xử lý các hoạt động kiểm tra cơ bản.

Kế toán chứng khoán

 • Có bằng cử nhân và/hoặc bằng cấp chuyên môn trong Kế toán hoặc lĩnh vực tương đương.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 • Có kinh nghiệm về kế toán chứng khoán và có khả năng đọc hiểu biểu đồ chứng khoán.
 • Có khả năng khắc phục lỗi các giao dịch chứng khoán và thực hiện các chứng khoán khác.
 • Có khả năng quản lý các tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Kế toán dịch vụ

 • Có bằng cử nhân và/hoặc bằng cấp chuyên môn trong Kế toán hoặc lĩnh vực tương đương.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 • Có khả năng thực hiện các phép toán toàn diện tài chính.
 • Có khả năng làm việc nội bộ và xử lý các hoạt động thanh toán phiếu thu, phiếu chi và nhập xuất tài sản.
 • Có kinh nghiệm làm việc trên các phần mềm kế toán dịch vụ, chấm công và quản lý chất lượng.

Kế toán tài chính

 • Có bằng cử nhân và/hoặc bằng cấp chuyên môn trong Kế toán hoặc lĩnh vực tương đương.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
 • Có khả năng tổ chức các hoạt động tài chính cũng như hỗ trợ các nhiệm vụ kế toán nội bộ.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán phổ biến.
 • Có thể thực hiện các kế hoạch tài chính, tính toán các công thức cố định, cơ sở và các báo cáo tài chính.

Kinh Nghiệm Đặc Biệt

Chúng tôi cũng đón nhận những người có các kinh nghiệm đặc biệt như:

 • Kế toán điều hành
 • Kế toán dự án
 • Kế toán giám sát
 • Kế toán thuế
 • Kế toán thương mại nước ngoài

Quyền Lợi và Phần Thưởng

Những ứng viên thành công sẽ được hưởng các quyền lợi và phần thưởng sau:

 • Lương tháng 13.
 • Chi phí đào tạo năng lực.
 • Chế độ đãi ngộ hoàn hảo.
 • Nhiều chương trình để thăng tiến dựa trên năng lực.
 • Phần thưởng hàng năm và phần thưởng khác.

Hồ Sơ Ứng Tuyển

Nếu bạn đồng ý với các chỉ dẫn trên và muốn tham gia bảng tuyển dụng kế toán tại Hưng Yên của chúng tôi, xin vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn bao gồm:

 • Bản sao được cấp giấy chứng nhận bằng cử nhân hoặc bằng cấp chuyên môn.
 • Bản sao các chứng chỉ về kinh nghiệm làm việc đã được cấp.
 • Bản sao các giấy tờ khác liên quan đến công việc (nếu có).
 • Bài luận tự giới thiệu của bạn.

Hãy gửi hồ sơ ứng tuyển của bạn đến địa chỉ [email protected]

Đánh giá bài viết
0838.386.486