Tuyển dụng Kế toán Thuế

Kế toán thuế là một vị trí cần thiết cho các công ty và doanh nghiệp. Nó đòi hỏi kế toán phải có kiến thức sâu sắc về các luật thuế và pháp luật liên quan, cũng như một công tác tính toán chính xác. Kế toán thuế tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp lưu trữ lịch sử thuế của mình và để kiểm tra thu thập và hợp lý thuế.

Tuyển dụng Kế toán Thuế: Mô tả Công Việc

Kế toán thuế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định, ghi nhận, quản lý và thu thập các khoản thuế cá nhân và doanh nghiệp. Kế toán thuế chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau đây:

 • Tiếp nhận, đọc và hợp nhất các giấy tờ thuế để có thể xác định các khoản thuế được phân bổ cho hoặc được nhận từ các doanh nghiệp.
 • Phối hợp với các cấp quản lý cao cấp để đề xuất các giải pháp tài chính và thuế phù hợp.
 • Duy trì và quản lý hồ sơ thuế và tài liệu liên quan của doanh nghiệp.
 • Tổng hợp và phối hợp chính xác các khoản thuế mỗi khi có chứng từ mới.
 • Chịu trách nhiệm giải đáp các thắc mắc liên quan đến thuế phát sinh từ các khách hàng.
 • Khảo sát các luật thuế mới và đề xuất các biện pháp để cải thiện luật thuế hiện tại của doanh nghiệp.
 • Phối hợp với các đơn vị thuế và các tổ chức thuế liên quan.

Yêu Cầu và Trình độ của Kế toán Thuế

Để có thể trở thành một kế toán thuế tốt, nhân viên phải sở hữu các phẩm chất sau:

 • Kỹ năng ghi nhớ: Kế toán thuế phải có thể ghi nhớ và trực tiếp xử lý các mẫu thuế, và cũng cần ghi nhớ các điều khoản thuế mới.
 • Kỹ năng tính toán: Kế toán thuế cần tính toán chính xác các luật thuế và các khoản thu nợ.
 • Chịu trách nhiệm: Kế toán thuế cần luôn lập kế hoạch, chịu trách nhiệm, giữ thời gian và thực hiện các khoản thuế một cách chính xác.
 • Độc lập: Kế toán thuế phải có khả năng độc lập trong việc thực hiện các công việc của mình và giữ cho công việc đã hoàn thành một cách đúng luật.

Yêu cầu Trình độ Học vấn

Hầu hết các công ty đều yêu cầu một học vấn cao để có thể điền vào vị trí kế toán thuế. Điều này có thể là một học vấn đại học hoặc thậm chí là một bằng cử nhân trong lĩnh vực tài chính hoặc thuế.

Tiêu chí Đánh giá

Ngoài trình độ học vấn, các công ty còn áp dụng các tiêu chí đánh giá riêng để đánh giá kế toán thuế như sau:

 • Kỹ năng tính toán: Kế toán thuế cần có khả năng tìm hiểu, xem xét và thực hiện các công tác tính toán chính xác.
 • Kiến thức về thuế: Kế toán thuế phải có kiến thức rõ ràng về thuế và pháp luật liên quan.
 • Kỹ năng quản lý: Kế toán thuế phải có khả năng quản lý thời gian và hồ sơ thuế một cách hiệu quả.
 • Kỹ năng lập kế hoạch: Kế toán thuế phải có khả năng thiết lập kế hoạch thuế hợp lý và bền vững.

Kế toán thuế là một vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp, nó cần đến một nhân viên tài năng, có trình độ học vấn cao, có kỹ năng tính toán chính xác và có khả năng quản lý, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề liên quan đến thuế. Việc hợp tác với các đơn vị thuế và các tổ chức thuế liên quan cũng là một trong những yêu cầu chính của vị trí này.

Đánh giá bài viết
0838.386.486