Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tại Bắc Giang

Do sự phát triển và tăng trưởng của Bắc Giang, thành phố này cần tuyển thêm nhân viên kế toán. Vị trí được tuyển bao gồm cả những nhân viên có kinh nghiệm và mới ra trường.
Nhiệm vụ của nhân viên kế toán là tổ chức các hoạt động kế toán, kiểm soát tài chính, giám sát tình hình tài chính, quản lý các hồ sơ và các thủ tục hành chính, đảm bảo tính chính xác, thuận lợi và hiệu quả của các hoạt động của bộ phận này.

Yêu Cầu Kỹ Năng

  • Kế toán: Sử dụng phần mềm kế toán và các công thức kế toán, khả năng điều chỉnh các gói dữ liệu, xử lý các báo cáo tài chính;
  • Quản lý tài chính: Quản lý các hoạt động của bộ phận tài chính, phân loại công cụ quản lý tài chính và thực hiện các phần mềm tài chính;
  • Tổ chức hành chính: Sử dụng các quy trình hành chính, đề xuất các giải pháp công việc và quản lý các hồ sơ của bộ phận;
  • Kiểm toán: Tham gia hoạt động kiểm tra tài chính, tổ chức các hội họp ngành, thực hiện các hoạt động về tài chính;
  • Giám sát: Giám sát tình hình tài chính, kiểm toán và kiểm soát các hoạt động tài chính của bộ phận.

Yêu Cầu Kinh Nghiệm

Để đảm bảo các hoạt động tài chính của Bắc Giang có hiệu quả và thuận lợi nhất, các ứng viên được yêu cầu phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán và các hoạt động kế toán tổ chức. Ứng viên cũng cần có khả năng điều chỉnh các báo cáo tài chính, dự đoán các dự toán tài chính, quản lý và giám sát các quy trình tài chính của bộ phận.

Quyền Lợi

Đối với những ứng viên thành công, Bắc Giang sẽ cung cấp mức lương hấp dẫn, công việc được bảo đảm, các chế độ đãi ngộ theo quy định, cơ hội thăng tiến lên cấp bậc, được hỗ trợ để hoàn thành các khóa học kế toán, và các chế độ bảo hiểm y tế.

Hạn Chót Nộp Hồ Sơ

Hạn nộp hồ sơ công việc này là 10 ngày tính từ ngày nhận được thông báo.
Những ứng viên nộp đúng hạn, có kinh nghiệm tốt và được xét duyệt thì sẽ được phải trên bàn thảo luận và họ sẽ có trách nhiệm làm việc tại Bắc Giang.

Đánh giá bài viết
0838.386.486