Tuyển nhân viên kế toán tại Yên Bái – Đòi hỏi kinh nghiệm

Công ty Yên Bái tuyển dụng nhân viên kế toán để giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Yêu cầu kinh nghiệm công việc, ưu tiên tới những ứng viên sẽ trải nghiệm tốt nhất và cung cấp các giải pháp kỹ thuật tốt nhất. Ở đây, nhân viên sẽ có cơ hội làm việc trong một môi trường năng động và cạnh tranh, rất lý tưởng cho những ai đã sẵn sàng để đạt được nhiều thành công và sự phát triển trong công ty.

Yêu cầu ứng tuyển

  • Kinh nghiệm làm việc với ngân hàng, kế toán hoặc các phần mềm kế toán.
  • Kỹ năng giao tiếp cần thiết, cẩn thận và cạnh tranh.
  • Có khả năng tổ chức và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
  • Có trình độ chuyên môn cao trong kế toán.
  • Có khả năng làm việc độc lập, theo hướng dẫn và làm việc theo nhóm.

Mô tả công việc

Nhân viên kế toán tại công ty Yên Bái sẽ phụ trách việc thực hiện các công tác kế toán, tài chính và hợp đồng. Công việc của họ bao gồm cả chuẩn bị, lưu lại và kiểm toán các tài khoản của khách hàng, cũng như các báo cáo thuế này. Họ cũng phải tham gia các dự án đầu tư theo mục tiêu của doanh nghiệp. Họ cũng sẽ thực hiện các công việc hợp pháp và luật pháp liên quan đến kế toán. Ngoài ra, họ cũng có cơ hội cải thiện công nghệ và quy trình kế toán nội bộ của doanh nghiệp.

Ngoài ra, họ còn phải liên lạc với khách hàng, đối tác và các bên liên quan khác liên quan đến việc kế toán. Họ cũng sẽ thực hiện các công việc và thực hiện các hành động khác khi yêu cầu bởi công ty.

Yêu cầu của công ty Yên Bái

  • Cần biết hầu hết các pháp luật và luật thuế của thị trường.
  • Kỹ năng tổ chức và tự động hoá sẽ là ưu tiên.
  • Có khả năng giải quyết các vấn đề phức tạp về kế toán.
  • Có thể đối chiếu các thủ tục kế toán và huấn luyện các nhân viên về kế toán.
  • Có khả năng điều chỉnh và duy trì chuẩn mực kế toán tại công ty.

Công ty Yên Bái là một công ty tốt để làm việc cho những ứng viên có kinh nghiệm và trình độ kế toán cao. Họ cung cấp cơ hội cho những người có trình độ cao để phát triển kỹ năng của họ và giải quyết các vấn đề thực tế trong công việc. Nếu bạn đã sẵn sàng để tham gia vào một doanh nghiệp của Yên Bái và làm công việc của nhân viên kế toán, đừng ngần ngại để ứng tuyển ngay hôm nay.

Đánh giá bài viết
0838.386.486