7 điều cần biết trước khi lập thành công ty

Việc lập công ty là một bước quan trọng và nặng nề trong cuộc hành trình sự nghiệp. Để thành công trong việc lập công ty, bạn cần phải tốt trung vào những điều cơ bản nhất, bao gồm lựa chọn loại công ty phù hợp, lựa chọn sáng lập viên, quyết định địa chỉ và điều khoản trị giá tham gia, bảo vệ luật pháp, trách nhiệm thuế và nhiều nữa. Có nhiều điều bạn cần chuẩn bị trước khi lập công ty, chúng tôi sẽ tóm tắt 7 điều quan trọng nhất bên dưới.

1. Lựa chọn loại công ty phù hợp

Lựa chọn adekvát loại công ty là một trong những điều quan trọng nhất mà bạn cần xem xét khi lập công ty. Các loại công ty có thể gồm các tổ chức kinh tế, tổ chức đầu tư, công ty cổ phần, sáu công ty, công ty liên doanh, công ty liên kết, công ty đa quốc gia, công ty liên kết hưởng tài sản… và nhiều hơn nữa. Trong khu vực nhật bản, có hai loại công ty phổ biến nhất là Công ty Yelow Pages và Công ty Godo Kaisha. Hãy lựa chọn loại công ty phù hợp với sự nghiệp của bạn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định.

2. Địa điểm và điều khoản tham gia

Địa điểm là một khía cạnh quan trọng trong lập công ty cũng như công việc kinh doanh của bạn. Chọn một địa điểm thích hợp sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí hơn. Điều này cũng đòi hỏi bạn cần cân nhắc trước khi quyết định địa điểm sự nghiệp, biểu đồ cơ sở hạ tầng của vùng lân cận, thuế và điều khoản trị giá tham gia, bao gồm cả tiền đầu tư và chi phí hợp pháp.

3. Lựa chọn sáng lập viên/quản lý

Để lập công ty thành công, bạn cần tìm một nhóm sáng lập viên / quản lý thích hợp, bao gồm cả những người có đủ tố chất chuyên môn như nhà quản lý, nhà quản trị kế hoạch, nhà quản trị sự nghiệp, biên phiên dịch, nhân sự, tư vấn pháp lý / hợp đồng và nhiều hơn nữa. Trong khu vực nhật bản, bạn cũng có thể tìm thấy sáng lập viên đầy đủ qua hội sáng lập viên.

4. Bảo vệ luật pháp

Bạn cũng cần xem xét các vấn đề luật pháp mà công ty của bạn có thể đối mặt. Điều này bao gồm việc lâu dài, việc bảo vệ bảo mật thông tin, việc sử dụng bản quyền, việc tuân thủ các quy định của Uỷ ban luật thương mại, cách xử lý phản ánh của khách hàng, đáp ứng các quy định về bảo mật doanh nghiệp và nhiều nữa.

5. Quản lý thuế

Mỗi công ty sẽ được yêu cầu để trả thuế và tuân thủ các quy định của chính phủ. Bao gồm cả thuế phải nộp của các cựu sáng lập viên, thuế trên lợi nhuận, thuế thu nhập cá nhân, thuế của các công ty cổ phần, thuế phân loại và nhiều hơn nữa. Để tránh bị tố cáo, hãy đảm bảo rằng bạn thông báo tất cả các thuế nếu cần phải.

6. Đăng ký kinh doanh

Sau khi lập công ty, bạn cũng cần phải đăng ký kinh doanh theo quy định của chính phủ. Đăng ký kinh doanh sẽ khai thác tài nguyên, quyền lợi và sự hỗ trợ của các cơ quan của chính phủ để hỗ trợ sự nghiệp của bạn.

7. Tìm kiếm hỗ trợ

Hiện có rất nhiều tài nguyên miễn phí, chẳng hạn như các đơn vị hỗ trợ sự nghiệp, các đơn vị hỗ trợ tài chính, các tổ chức hỗ trợ trong điều kiện thị trường, các trung tâm hỗ trợ quản lý doanh nghiệp hoặc các đơn vị cũng cấp của bạn, cũng như các giải pháp tư vấn hợp pháp và tài chính, để giúp bạn lập công ty thành công. Hãy tìm hiểu những điều có thể giúp bạn học hỏi và tổ chức kinh doanh của bạn.

Trên đây là những điều cần biết cơ bản khi lập công ty. Để lập công ty thành công, bạn cần cân nhắc kĩ càng các yếu tố trên, từ lựa chọn loại công ty đến việc tìm hiểu những tài nguyên có sẵn. Hãy thực hiện những bước trên đầy đủ và tổ chức kinh doanh của bạn sẽ đi đúng hướng.

0838.386.486