Tổng hợp quy định mới về hóa đơn áp dụng từ 01/11/2021

Cách viết hoá đơn GTGT khi được giảm thuế theo Nghị định 92/2021 từ 01/11/2021 Nghị định 92/2021/NĐ-CP quy định việc giảm thuế giá trị …

Tổng hợp quy định mới về hóa đơn áp dụng từ 01/11/2021 Chi tiết »