Các Điều Kiện Mở Công Ty Tại Việt Nam

Việt Nam cung cấp nhiều mọi trường hợp để một công ty mới được khai thác. Để mở một công ty tại Việt Nam, các nhà đầu tư ngoại nhập phải tuân thủ những điều kiện và yêu cầu của pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các điều kiện cần thiết để có thể mở một công ty tại Việt Nam.

1. Thành lập công ty

Để đăng ký thành lập một công ty tại Việt Nam, các nhà đầu tư ngoại nhập cần phải tuân thủ các yêu cầu được quy định trong Luật Doanh Nghiệp Việt Nam (LĐNV), đó là các nhà đầu tư ngoại nhập phải có tổ chức, cá nhân chỉ định hạn chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Vốn đầu tư

Vốn đầu tư được chia thành vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài và vốn đầu tư của các nhà đầu tư trong nước. Tại Việt Nam, các nhà đầu tư ngoại nhập cần phải đảm bảo vốn đầu tư tối thiểu chưa đạt 100 triệu đô la hoặc tương đương theo tỷ giá hối đoái hiện tại.

3. Nguyên liệu và tài sản

Khi thành lập một công ty tại Việt Nam, các nhà đầu tư phải cung cấp các nguyên liệu và tài sản cần thiết để hoạt động của công ty. Những nguyên liệu đó cần là những nguyên liệu bền vững, an toàn, sử dụng hiệu quả và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật.

4. Nhân viên

Trong quá trình khai thác công ty, các nhà đầu tư ngoại nhập sẽ cần recruitment nhân viên theo tiêu chuẩn của pháp luật. Các nhân viên cần phải có tay năng lực, có trình độ chuyên môn và bằng cấp cần thiết, có động lực cao, có tinh thần trách nhiệm và có tính mối quan hệ thân thiện.

5. Lệ phí và thuế

Các công ty tại Việt Nam cần phải đóng lệ phí và thuế theo quy định của pháp luật. Các nhà đầu tư ngoại nhập cần phải đóng thuế tài nguyên và thuế doanh nghiệp, thuế về lợi nhuận và thuế vật liệu, thuế chưa khai, thuế tạm ứng và các lệ phí khác. Thêm nữa, các nhà đầu tư cũng cần phải tuân thủ các quy định của luật Kế toán Việt Nam.

Các yêu cầu trên và các yêu cầu khác của pháp luật về mở công ty tại Việt Nam là những thứ mà các nhà đầu tư ngoại nhập cần tuân thủ để có thể thành lập và khai thác một công ty tại Việt Nam.

Đánh giá bài viết
0838.386.486