Cách Lập Công Ty

Cách thức lập công ty là câu hỏi cơ bản của mọi doanh nghiệp mới. Tác vụ lập công ty đòi hỏi các quy trình phức tạp và luật pháp khác nhau ở các nước. Tuy nhiên, với quy định đúng và sự hỗ trợ chính thức, bạn có thể thoải mái làm việc để thành lập công ty của mình. Để thành công, bạn cần biết cách lập công ty có hợp lý và các quy trình phức tạp liên quan. Đây là bài viết giới thiệu cách thức thành lập công ty.

1. Quyết định kiểu công ty

Việc đầu tiên bạn cần làm trước khi lập công ty là xác định kiểu công ty mà bạn muốn lập, ở đây có các loại công ty như:

  • Công ty cổ phần (JSC): Khi lập công ty cổ phần, bạn cần có ít nhất 2 người đại diện khác nhau, với tối thiểu 10.000 VND và tối đa 500 triệu VND về đầu tư ban đầu.
  • Công ty liên doanh (JV): Bạn cần có cùng số lượng đầu tư thực tế của từng đầu tư với cổ phần, tuy nhiên, tối thiểu đầu tư là 500.000 VND và không giới hạn số tiền tối đa.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC): Đây là một loại công ty rất linh hoạt, cơ chế quản lý đơn giản. Bạn cần có ít nhất 1 người đại diện và tối thiểu là 10.000 VND cho đầu tư ban đầu.

2. Xây dựng đề xuất công ty

Sau khi đã quyết định kiểu công ty, bạn cần xây dựng đề xuất công ty. Đây là một tệp văn bản bao gồm tất cả thông tin về công ty mà bạn sẽ đề nghị, bao gồm mục đích, đầu tư, hợp đồng lao độnggiấy phép kinh doanh.

3. Thực hiện đăng ký công ty

Sau khi xây dựng đề xuất công ty, bạn cần phải đăng ký công ty. Việc thực hiện đăng ký công ty cần được thực hiện theo quy trình và lệnh pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bạn cần thu thập và xác nhận các tài liệu chứng minh như giấy phép, hồ sơ lao động, thông tin cơ bản của công ty, bao gồm tên công ty, địa chỉ, mục đích, phạm vi hoạt độngsố lượng cổ đông.

4. Chi trả các khoản phí đăng ký

Bạn thường phải chi trả một số khoản phí. Trong trường hợp thành lập công ty cổ phần, bạn cần chi trả phiếu thuê cơ quan đăng kýphí khác nhau để đăng ký, và có thể cần phí đầu tư.

5. Thực hiện đăng ký thuế

Sau khi đã đăng ký công ty, bạn cũng cần phải thực hiện đăng ký thuế. Việc này cũng đòi hỏi các khoản phí cố định và cần thực hiện theo quy trình và luật pháp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ở đây, bạn sẽ cần đưa ra tài khoản ngân hàngtên riêng của công ty, và có thể cần cung cấp thêm thông tin chi tiết về công ty.

Việc lập công ty đòi hỏi một số quy trình và luật pháp khá phức tạp. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện các quy trình trên chính xác, bạn có thể an tâm khi thành lập công ty của mình. Để thành lập công ty thành công, bạn cần hiểu rõ các loại công ty khác nhau, các quy trình đăng ký và các yêu cầu luật pháp.

Đánh giá bài viết
0838.386.486