Chi phí quyết toán thuế: Tất cả những gì Bạn Cần Biết

Thuế là một phần không thể thiếu trong mọi hoạt động kinh doanh. Quyết toán thuế là quá trình trả các loại thuế như thuế TNDN, thuế GTGT,… Theo đó, các doanh nghiệp phải trả thuế bằng cách lấy các lần đóng thuế trong một quý, sau đó, cần quyết toán chi phí thuế được hưởng. Để tăng hiệu quả hóa chi phí quyết toán thuế, những điều bạn cần biết để thực hiện sao cho đúng và đầy đủ thuế là rất quan trọng.

1. Các chứng từ liên quan

Khi quyết toán thuế, các doanh nghiệp đều phải có các chứng từ liên quan để đóng thuế, các chứng từ cần có bao gồm:

 • Biên lai trình thuế là giấy tờ xác nhận nhà nước nhận được số tiền thuế từ doanh nghiệp.
 • Hóa đơn là chứng từ xác nhận sự phát sinh của khoản chi phí.
 • Chứng từ kê khai thuế là chứng từ dùng để xác định tổng số tiền thuế phải trả.
 • Các biên lai nộp tiền là giấy xác nhận nộp tiền.
 • Hồ sơ quyết toán thuế là một biểu mẫu được sử dụng để quyết toán thuế.

Với các chứng từ trên, các doanh nghiệp có thể tính toán đúng đắn giá trị thuế phải trả để quyết toán.

2. Có thể khấu trừ thuế

Với các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp có thể khấu trừ thuế theo luật định. Doanh nghiệp có thể khấu trừ thuế GTGT như:

 • Các khoản chi phí trong một năm kinh doanh
 • Khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh
 • Khoản chi phí để bảo trì tài sản cố định
 • Chi phí lắp đặt, bảo trì trang thiết bị sản xuất

Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý về các khoản chi phí được khấu trừ thuế GTGT. Doanh nghiệp cũng cần phải cung cấp chứng từ để xác nhận những khoản này.

3. Quyết toán thuế bằng cách trả thuế trực tiếp

Để trả thuế trực tiếp, doanh nghiệp cần cung cấp các chứng từ được liệt kê ở trên, làm các biểu mẫu liên quan đến thuế và chuyển tiền bằng cách sử dụng ngân hàng hoặc quản lý thông qua các website cung cấp dịch vụ trả thuế.

4. Quyết toán thuế bằng phương pháp trả khoản

Để trả thuế bằng phương pháp trả khoản, doanh nghiệp cần cung cấp các chứng từ để xác nhận định mức thuế, đưa ra các biểu mẫu liên quan và chuyển tiền bằng cách sử dụng ngân hàng hoặc sử dụng các website cung cấp dịch vụ trả thuế.

5. Quyền lợi của quyết toán thuế

Quyết toán thuế có nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Trong đó, các lợi ích nổi bật nhất bao gồm:

 • Giảm tối thiểu các khoản chi phí để trả thuế. Quản lý thuế thông qua việc quyết toán thuế sẽ giúp giảm đến mức tối thiểu các khoản chi phí để trả thuế.
 • Tiết kiệm thời gian. Quy trình quyết toán thuế giúp tiết kiệm được thời gian để trả thuế, mọi thứ được hoàn thành trong vòng một tuần.
 • Nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Quy trình quyết toán thuế giúp tăng hiệu quả công tác quản lý, và đưa ra những quyết định hợp lý trong việc quản lý hóa đơn.

6. Kết luận

Quyết toán thuế là một quá trình quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần hiểu rõ việc quyết toán thuế và các chứng từ liên quan để đề phòng gây nên các rủi ro trong việc thuế. Ngoài ra, quy trình quyết toán thuế cũng sẽ giúp giảm các chi phí trả thuế, cải thiện việc quản lý hóa đơn và tiết kiệm thời gian.

Đánh giá bài viết
0838.386.486