Đăng Ký Giấy Phép Vận Tải: Hướng Dẫn Chi Tiết

Đăng ký giấy phép vận tải là bước thiết yếu để bắt đầu kinh doanh vận tải. Việc này bao gồm nhiều bước phức tạp và phải theo đúng quy định của Nhà nước. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ các bước thực hiện đăng ký giấy phép vận tải, cũng như các yêu cầu, điều kiện và tài liệu để thực hiện đăng ký thành công.

1. Khám Phá Các Yêu Cầu

Bạn phải khám phá các yêu cầu về Công ty và dịch vụ vận tải của Nhà nước và các quy định liên quan. Sau đó, bạn cần thực hiện các yêu cầu để đảm bảo rằng công ty của bạn đủ điều kiện để có được giấy phép vận tải. Các yêu cầu cụ thể bao gồm:

 • Thành lập công ty: Cần đảm bảo rằng công ty đã được đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư.
 • Xây dựng những nền tảng quản lý: Phải có các quy trình quản lý để đảm bảo đối với tất cả các chuyến đi, cũng như các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo vệ môi trường, bảo trì, bảo hiểm và kiểm soát thuế.
 • Vận hành: Cần có các quy định vận hành và các hệ thống dữ liệu để quản lý các chuyến xe, để đảm bảo độ chính xác cao trong các thông tin liên quan đến thời gian, nhiên liệu và thu nhập.
 • Các vấn đề Pháp lý: Bạn cần có các giấy tờ và trách nhiệm pháp lý của công ty. Bạn cũng cần có các hợp đồng, bảo hiểm và các chứng chỉ để đảm bảo việc hoạt động của công ty phù hợp với luật pháp.
 • An Toàn Giao Thông: Cần có các quy định an toàn để đảm bảo an toàn hành khách, nhân viên và người dùng đường bộ. Bạn cũng cần có các chứng chỉ, học bạ, kiểm tra thường xuyên và các yêu cầu khác.

2. Tìm Hiểu Về Thủ Tục Đăng Ký Giấy Phép Vận Tải

Sau khi hoàn thành các yêu cầu trên, bạn cần thực hiện các thủ tục đăng ký giấy phép vận tải. Để bắt đầu, bạn phải đăng ký với sở Giao thông vận tải địa phương bằng cách điền vào biểu mẫu trên trang web. Điều này có thể được thực hiện trực tuyến hoặc thông qua bưu điện. Để hoàn tất thủ tục phải cung cấp các tài liệu sau:

 • Giấy đăng ký công ty.
 • Chứng chỉ An toàn Giao thông và Bảo hiểm.
 • Các chứng chỉ liên quan đến nhân viên, nhất là đối với những nhân viên lái xe.
 • Giấy phép xuất bản.
 • Các hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vận hành và hợp đồng hợp tác.

3. Hoàn Thành Các Bài Kiểm Tra

Khi bạn đã thoả mãn các yêu cầu và thủ tục đăng ký, bạn phải hoàn thành các bài kiểm tra của Nhà nước. Bài kiểm tra này bao gồm nhiều bài test nhằm đảm bảo rằng bạn có đủ kiến thức về các vấn đề quản lý, vận hành và an toàn giao thông. Bài kiểm tra cũng bao gồm các bài test trực tuyến và bài thi thực nghiệm để đảm bảo rằng tài xế của bạn có đủ kiến thức và trình độ để hoạt động an toàn và hiệu quả.

4. Kiểm Tra Các Tài Liệu Cần Thiết

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, bạn cần chuẩn bị các tài liệu cần thiết để hoàn tất đăng ký. Bạn cần xác nhận rằng các tài liệu đã được cung cấp đầy đủ, hoàn chỉnh và có chữ ký của các bên liên quan. Các tài liệu cần chuẩn bị bao gồm:

 • Giấy đăng ký công ty.
 • Các chứng chỉ liên quan đến nhân viên, nhất là đối với những nhân viên lái xe.
 • Chứng chỉ An toàn Giao thông và Bảo hiểm.
 • Giấy phép xuất bản.
 • Các hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vận hành và hợp đồng hợp tác.
 • Các bằng chứng tài chính và doanh thu.

5. Đăng Ký Giấy Phép Vận Tải

Khi tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng, bạn có thể gửi hồ sơ đăng ký giấy phép vận tải đến Sở Giao thông Vận tải địa phương. Hồ sơ này bao gồm: bài kiểm tra, các tài liệu yêu cầu và bản đăng ký trên trang web. Nếu hồ sơ được xem trước và xác nhận là hoàn chỉnh, bạn sẽ nhận được giấy phép vận tải để bắt đầu kinh doanh vận tải.

0838.386.486