Dịch Vụ Quyết Toán Thuế Tại Cần Thơ – Thuế TNCN, TNDN

Cần Thơ, thành phố lớn nhất tại Miền Tây Việt Nam, cung cấp nhiều dịch vụ quyết toán thuế để thuận lợi cho các cá nhân và doanh nghiệp. Dịch vụ quyết toán thuế bao gồm tờ khai thuế Từ Nhân Cá Nhân (TNCN) và thuê nhập Tờ Khai Doanh Nghiệp (TNDN). Dịch vụ quyết toán thuế này góp phần giải quyết các vấn đề tài chính của các cá nhân và các doanh nghiệp.

1. Phòng TNCN Cần Thơ

Phòng TNCN(Thu Nhập Cá Nhân) là địa chỉ quyết toán thuế cá nhân tại Cần Thơ. Tờ khai thuế TNCN chứa những thông tin của cá nhân bao gồm:

 • Họ và tên
 • Số CMND
 • Địa chỉ làm việc
 • Thu nhập hàng tháng
 • Thu nhập trong năm

Phòng TNCN cũng quyết toán thuế cho người nước ngoài tại Cần Thơ, bao gồm cả những người làm việc tại Cần Thơ và những người từ nước ngoài. Để quyết toán thu nhập cá nhân tại Cần Thơ, tính thuế phải được tổng hợp qua tiến trình thuê nhập của người làm việc lâu dài tại Cần Thơ.

2. Phòng TNDN Cần Thơ

Phòng TNDN (Thu nhập doanh nghiệp) là địa chỉ quyết toán thuế cho các doanh nghiệp tại Cần Thơ. Tờ khai thuế TNDN chứa những thông tin của các doanh nghiệp bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp
 • Địa chỉ doanh nghiệp
 • Số đăng ký doanh nghiệp
 • Chức vụ tổ chức trả thuế
 • Tổng thu nhập của doanh nghiệp trong năm

Phòng TNDN cũng quyết toán thuế cho các cơ quan hành chính, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nước ngoài trụ sở tại Cần Thơ. Các doanh nghiệp cần nộp thuế theo những quy định cách thức về quyết toán thuế của Phòng TNDN của Cần Thơ.

3. Cách Thức Quyết Toán Thuế Tại Cần Thơ

Quyết toán thuế tại Cần Thơ có thể thực hiện theo một cách dễ dàng thông qua một số công đoạn như sau:

 • Bước 1: Các cá nhân, các doanh nghiệp tại Cần Thơ đều cần phải đăng ký và nhận mã số thuế.
 • Bước 2: Các cá nhân, các doanh nghiệp thông báo tờ khai thuế TNCN hoặc TNDN và gửi cho Phòng TNCN hoặc Phòng TNDN Cần Thơ.
 • Bước 3: Phòng TNCN hoặc Phòng TNDN Cần Thơ sẽ kiểm tra, tổng hợp và xác nhận thông tin trên tờ khai và tính toán số tiền thuế phải nộp.
 • Bước 4: Các cá nhân, các doanh nghiệp chuyển khoản vào số tài khoản quy định của Phòng TNCN hoặc Phòng TNDN Cần Thơ.
 • Bước 5: Phòng TNCN hoặc Phòng TNDN Cần Thơ sẽ cấp phiếu quyết toán thuế sau khi các cá nhân, các doanh nghiệp thanh toán thuế.

4. Các Quy Định Về Quyết Toán Thuế TNCN, TNDN Tại Cần Thơ

Quy trình quyết toán thuế TNCN, TNDN Cần Thơ được quy định bởi nhiều quy định và hướng dẫn cụ thể. Đối với các cá nhân thu nhập hằng tháng từ công việc còn của doanh nghiệp, quyết toán thuế sẽ theo các bảng thuế chịu thuế tuỳ vào mức thu nhập. Đối với các doanh nghiệp, quyết toán thuế sẽ theo các bảng thu nhập cụ thể của doanh nghiệp và các các luật về thuế đối với các loại doanh nghiệp.

5. Hỗ Trợ Quyết Toán Thuế Tại Cần Thơ

Trung tâm hỗ trợ thuế Cần Thơ là một trong những địa chỉ giúp đỡ các cá nhân, và các doanh nghiệp để quyết toán thuế tại Cần Thơ. Họ có thể giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình quyết toán thuế theo luật, cung cấp các dịch vụ liên quan và hỗ trợ thuế tinh thể. Ngoài ra, họ cũng cung cấp các dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế trực tuyến, giúp đỡ các cá nhân và các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Với các dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế tại Cần Thơ, các cá nhân và các doanh nghiệp có thể dễ dàng quyết toán thuế TNCN và TNDN mà không gặp khó khăn. Họ cũng có thể tin tưởng vào các dịch vụ cung cấp bởi các địa chỉ hỗ trợ thuế tại Cần Thơ.

Đánh giá bài viết
0838.386.486