Điều Kiện và Thủ Tục Thành Lập Doanh Nghiệp

Thành lập một doanh nghiệp là một quy trình phức tạp và cần cẩn thận trong các bước thực hiện. Việc bắt đầu một doanh nghiệp cần thực hiện theo các điều kiện và quy trình thủ tục được quy định bởi pháp luật. Để hiểu rõ hơn về quy trình và điều kiện thành lập doanh nghiệp, bài viết sau đây sẽ giải thích các yếu tố cốt lõi cùng với bước thực hiện để thành công.

1. Ý Đồ Thành Lập Doanh Nghiệp

Ở bước này, bạn cần phải đưa ra một ý đồ thành lập cụ thể cho doanh nghiệp của mình. Thông thường một ý đồ thành lập phải có thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ (trụ sở, nhà máy nếu có), mục đích ra đời của doanh nghiệp, nhân sự, tài sản, vốn đầu tư ban đầu, sản phẩm/dịch vụ và doanh thu dự kiến. 

2. Lựa Chọn Hoạt Động Kinh Doanh

Tiếp theo, bạn cần phải tìm hiểu rõ hơn về các hoạt động kinh doanh (business activities) của doanh nghiệp của mình. Để hoàn thành điều này, bạn sẽ cần phải trả lời các câu hỏi sau:

  • Doanh nghiệp mục đích của bạn làm gì?
  • Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn là gì?
  • Dịch vụ của bạn có cung cấp cho khách hàng nội địa hay quốc tế?
  • Doanh nghiệp của bạn sẽ có chi nhánh khác nơi nào?

Câu trả lời cho các câu hỏi này sẽ giúp bạn lựa chọn một hoạt động kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp của mình.

3. Chọn Hình Thức Doanh Nghiệp

Việc thành lập doanh nghiệp còn cần bạn phải lựa chọn hình thức doanh nghiệp. Trong trường hợp này, bạn cần phải lưu ý rằng có nhiều hình thức doanh nghiệp khác nhau. Chẳng hạn như Công ty TNHH (Tổ chức Kinh doanh Hộ gia Đình), Công ty Cổ phần (Công ty Cổ phần), Công ty LLP (Cty Liên doanh Phạm vi Toàn cầu), v.v.

Bạn phải chọn hình thức doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp của mình. Sau khi lựa chọn hình thức doanh nghiệp, bạn cần phải đăng ký thông tin về doanh nghiệp của mình, chẳng hạn như tên công ty, địa chỉ, tên người đại diện,… để đảm bảo rằng đã hoàn thành quy trình đăng ký doanh nghiệp.

4. Chọn Tổ Chức Quản Lý

Sau khi lựa chọn hình thức doanh nghiệp, bạn cần phải quyết định tổ chức quản lý của doanh nghiệp. Lựa chọn tổ chức quản lý diễn ra sau khi đã được xác định định hình trực quan doanh nghiệp của mình, với các vị trí như Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Máy móc, Giám đốc Nhân sự,…, và các quyền hạn của từng vị trí. 

5. Phân Phối Vốn Đầu Tư và Lập Kế Hoạch Tài Chính

Hai yếu tố đi sau là phân phối vốn và lập kế hoạch tài chính. Để hoàn thành các bước này, bạn cần xác định vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp, cần phải định rõ các nguồn tài chính trong doanh nghiệp (từ nguồn vốn ngoài như vay nợ, vay từ ngân hàng, từ vốn đầu tư cá nhân,…). Đồng thời, cần lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp, gồm các thông tin về các nội dung lợi nhuận dự kiến, tài sản và nợ của doanh nghiệp.

6. Xác Nhận Các Thủ Tục Thành Lập

Cuối cùng, bạn cần phải xác nhận các thủ tục thành lập và làm dự liệu để cấp hồ sơ cho doanh nghiệp. Bạn cần kiểm tra các hồ sơ doanh nghiệp và xác nhận rằng tất cả các thông tin và ký kết đều đúng với quy định tại pháp luật. Sau khi đã bỏ ra ít nhất 2 tuần để hoàn tất các thủ tục thành lập, bạn đạt được sự xác nhận và có thể bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp.

Tổng quát lại, thành lập một doanh nghiệp là quy trình đòi hỏi nhiều công sức và cẩn thận trong các bước thực hiện. Khi bắt đầu quy trình thành lập doanh nghiệp, bạn cần xác định rõ ý đồ, lựa chọn hoạt động kinh doanh, hình thức doanh nghiệp, tổ chức quản lý, phân phối vốn và lập kế hoạch tài chính, sau đó xác nhận thủ tục thành lập.

Đánh giá bài viết
0838.386.486