Phí Thành Lập Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Nếu bạn quyết định làm việc tự do bằng cách thành lập hộ kinh doanh cá thể (Sole Proprietorship), bạn cần chuẩn bị cho một số phí. Phí thành lập hộ kinh doanh cá thể đồng nhất không có nhưng phụ thuộc vào mỗi tiểu bang, nhà nước và các lĩnh vực kinh doanh. Để có một dự đoán chính xác về chi phí thành lập hộ kinh doanh cá thể của bạn, bạn cần cân nhắc các yếu tố sau đây:

1. Phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Để đăng ký hộ kinh doanh cá thể, bạn phải chịu một số chi phí, bao gồm các phí cấp bằng, đăng ký hộ kinh doanh cá thể và các phí khác, tùy thuộc vào nơi bạn đăng ký doanh nghiệp của bạn. Cụ thể, những khoản phí này thường bao gồm:

  • Phí cấp bằng: là phí thường được yêu cầu để xin cấp hộ kinh doanh cá thể.
  • Phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể: là phí thông qua luật để đăng ký hộ kinh doanh cá thể.
  • Phí khác: các khoản phí liên quan tới bộ phận quản lý trong liên bang có thể yêu cầu bạn trả.

2. Phí đăng ký tài khoản ngân hàng

Sau khi cấp giấy phép hộ kinh doanh cá thể, bạn cần đăng ký một tài khoản ngân hàng riêng để giải quyết các giao dịch của hộ kinh doanh cá thể của bạn. Những phí để đăng ký một tài khoản ngân hàng cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.

3. Phí mua bảo hiểm

Nếu bạn muốn mua bảo hiểm kinh doanh, bạn cần trả một phí để mua các loại bảo hiểm như bảo hiểm cải thiện tài sản kinh doanh, bảo hiểm chống sự cố kinh doanh và bảo hiểm thân phận kinh doanh.

4. Phí sử dụng phần mềm viễn thông

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp sử dụng phần mềm viễn thông để quản lý các hồ sơ, giao dịch kinh doanh và hỗ trợ khách hàng. Để sử dụng phần mềm viễn thông, bạn phải trả một khoản phí hợp lý cho nhà cung cấp dịch vụ.

5. Phí thuê lao động

Khi bạn cần thuê thêm nhân viên làm việc cho hộ kinh doanh cá thể của mình, bạn sẽ phải trả một khoản phí thuê lao động, bao gồm cả tiền lương, bảo hiểm y tế và trợ cấp nghỉ phép.

Tổng kết, khi thành lập một hộ kinh doanh cá thể, bạn sẽ phải trả một số phí, bao gồm phí cấp bằng, đăng ký hộ kinh doanh cá thể, phí mua bảo hiểm, phí đăng ký tài khoản ngân hàng và phí sử dụng phần mềm viễn thông. Việc tính toán số tiền bạn sẽ trả phải được thực hiện sớm và bạn cần lập một kế hoạch tài chính tốt để hình thành tài chính của doanh nghiệp của bạn.

Đánh giá bài viết
0838.386.486