Quy chế pháp lý thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một phần không thể thiếu trong thị trường hiện nay. Nhưng thành lập một doanh nghiệp phải tuân thủ một quy chế pháp lý nhất định. Quy chế này giúp người thành lập doanh nghiệp có một quy trình hợp lý, an toàn và hợp pháp. Bài viết này sẽ giới thiệu quy trình thành lập doanh nghiệp và lưu ý cần lưu ý của nó.

Các bước thành lập doanh nghiệp

Thành lập một doanh nghiệp có thể phức tạp và chỉ khi tuân thủ nghiêm ngặt một số quy trình thì mới hoàn thành công việc. Bên dưới đây là quy trình thành lập doanh nghiệp bao gồm:

 • Lựa chọn địa chỉ : Lựa chọn địa chỉ phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp là điều rất quan trọng. Doanh nghiệp sẽ sử dụng địa chỉ này để gởi thư và lưu lại các thông tin nhật ký của doanh nghiệp.
 • Xác định khu vực: Xác định khu vực, miền pháp luật của doanh nghiệp, cũng như các yêu cầu pháp lý cần thiết. Trong quá trình thực hiện công việc cần bắt buộc là phải tuân thủ các quy định của vùng lãnh thổ.
 • Quy định tổ chức: Cần tìm hiểu và lựa chọn loại hình tổ chức hợp pháp phù hợp với doanh nghiệp. Các hình thức tổ chức phổ biến nhất đó là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh và hợp doanh.
 • Lập luật doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần có một bộ luật rõ ràng để ngăn chặn sự khác biệt và xung đột giữa những thành viên trong doanh nghiệp. Bộ luật sẽ định nghĩa các quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong eoạnh nghiệp, các quyền của lãnh đạo, cách đăng ký thành viên và cách bồi thường công việc.
 • Tài chính: Doanh nghiệp cần xác định nguồn năng lượng và tài chính thu hút để thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp cũng cần phải xây dựng hệ thống kế toán, quản lý tài sản, dự báo lợi nhuận và quản lý rủi ro.
 • Hồ sơ trình duyệt: Cuối cùng, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ hồ sơ trình bộ công chứng của luật sư để chứng thực tất cả các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ cần bao gồm các thông tin về quyền lợi, nghĩa vụ của từng thành viên, và mục đích kinh doanh.

Các lưu ý quan trọng khi thành lập doanh nghiệp

Khi thực hiện quy trình thành lập doanh nghiệp, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Ghi lại hết các giao dịch: Tất cả các giao dịch có liên quan đến doanh nghiệp như là giao dịch của thành viên, nguồn nhân lực, nguồn vốn, hoạt động sản xuất và doanh thu đều phải được ghi lại.
 • Thuế: Doanh nghiệp phải chuẩn bị cho các loại thuế cần thiết, từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đến thuế tài chính (TTCN). Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cần lưu ý về các thuế phát sinh thêm như thuế trên bán hàng và thuế đặc biệt.
 • Văn bản hợp pháp: Doanh nghiệp cần phải liên kết với luật sư để chuẩn bị một bộ hợp đồng hợp pháp. Hợp đồng này sẽ giúp doanh nghiệp tránh những rủi ro trong việc thực hiện các hợp đồng với bên thứ ba.
 • Hợp tác: Doanh nghiệp cần tìm hiểu các cơ hội hợp tác có thể sử dụng để phát triển doanh nghiệp. Hợp tác sẽ giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc thực hiện các hoạt động.
 • Quản lý và bảo vệ: Quản lý tài sản và bảo vệ tài sản là nhiệm vụ lớn của doanh nghiệp. Nên sử dụng các khoản mục để giảm rủi ro và bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Ngoài ra, lãnh đạo cũng cần thực hiện các biện pháp này để giữ cho hoạt động của doanh nghiệp ổn định.

Kết luận

Thành lập một doanh nghiệp không phải là một công việc dễ dàng. Nó yêu cầu một số biện pháp hợp pháp và đúng quy định. Bài viết này đã giới thiệu quy trình thành lập doanh nghiệp và các lưu ý cần lưu ý. Doanh nghiệp cần thực hiện những quy trình này nghiêm ngặt để đảm bảo rằng họ tuân thủ những quy định pháp luật.

Đánh giá bài viết
0838.386.486