Quy định hoàn thuế TNCN

Quy định hoàn thuế TNCN là một quy tắc của chính phủ Việt Nam, được ban hành theo Luật Thuế TNCN năm 2008. Quy định này quy định rõ quy trình hoàn thuế TNCN, các điều kiện để nhận hoàn thuế và các hình thức thanh toán cho người có hoàn thuế.

Hoàn thuế TNCN có thể giúp doanh nghiệp và các cá nhân giảm thiểu mức thuế đóng góp từ các khoản thuế TNCN đã đóng. Người nộp thuế hoàn lại sẽ nhận được phần tiền gốc của họ, đồng thời cũng sẽ giảm thiểu tải nộp thuế trong tương lai cho doanh nghiệp cũng như cá nhân.

I. Điều kiện để được hoàn thuế TNCN

Quy định hoàn thuế TNCN chỉ áp dụng cho các cá nhân và doanh nghiệp đáp ứng những điều kiện sau:

 • Cá nhân: Phải có số thuế TNCN và phải đã nộp thuế trước khi yêu cầu hoàn thuế.
 • Doanh nghiệp: Phải có số thuế TNCN, phải có tổ chức lập hóa đơn và phải đã nộp thuế trước khi yêu cầu hoàn thuế.

II. Quy trình yêu cầu hoàn thuế TNCN

Khi đã đủ điều kiện, cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể làm các bước sau để yêu cầu hoàn thuế:

 • Gửi một bản yêu cầu hoàn thuế TNCN đến Sở Thuế trực thuộc Phủ Công Thương.
 • Gửi yêu cầu cùng với các tài liệu liên quan như giấy phép kinh doanh, hợp đồng công ty, báo cáo thuế của năm trước và bảng chứng minh thuế.
 • Hợp đồng công ty phải được lập trong khoảng thời gian từ 6 tháng tới 1 năm.
 • Gửi đến Sở Thuế trực thuộc Phủ Công Thương để xác nhận yêu cầu hoàn thuế.
 • Nếu yêu cầu được xét duyệt, Sở Thuế sẽ gửi bảng hoàn thuế về tới địa chỉ của cá nhân hoặc doanh nghiệp.

III. Hình thức thanh toán cho các người có hoàn thuế

Sau khi được xét duyệt, bảng hoàn thuế sẽ được gửi về tới người nộp thuế. Hoàn thuế TNCN sẽ được thanh toán cho người nộp thuế theo những hình thức sau:

 • Thanh toán trực tiếp tại ngân hàng.
 • Thanh toán bằng cách chuyển khoản bằng thẻ ATM.
 • Thanh toán bằng tài khoản ngân hàng qua các dịch vụ thanh toán trực tuyến như ngân lượng, zalo pay, internet banking v.v…

IV. Lưu ý trong việc hoàn thuế TNCN

Trong việc hoàn thuế TNCN, các bạn cần lưu ý những điều sau:

 • Hạn chót nộp thuế: Cần đảm bảo rằng các bạn đã nộp thuế TNCN trong hạn cho phép.
 • Chứng minh nhân thân: Trong các tài liệu đi kèm yêu cầu hoàn thuế, cần có chứng minh nhân thân của người nộp thuế để xác nhận thông tin.
 • Xác nhận thông tin: Chắc chắn rằng các thông tin yêu cầu hoàn thuế là chính xác, bao gồm số thuế TNDN, thông tin giao dịch, thông tin tài khoản ngân hàng v.v…

V. Các hành động khi không đáp ứng được điều kiện hoàn thuế

Nếu không đáp ứng được các điều kiện hoàn thuế TNCN, các bạn có thể làm các hành vi sau để bảo vệ quyền lợi của mình:

 • Thông báo ngay cho Sở Thuế trực thuộc Phủ Công Thương về những thông tin bị thiếu hoặc sai.
 • Gửi các tài liệu thiếu hoặc sai theo yêu cầu của Sở Thuế.
 • Tổ chức lập lại hóa đơn do có sự thay đổi về hợp đồng công ty.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu qua về Quy định hoàn thuế TNCN, các bạn cần áp dụng các quy định trên để đảm bảo trách nhiệm thuế như nhau và để bảo vệ các quyền lợi của mình.

Đánh giá bài viết
0838.386.486