Quyết toán cuối năm – Hướng dẫn cơ bản

Quyết toán cuối năm là quá trình vô cùng quan trọng và khó khăn cho doanh nghiệp, cửa hàng, công ty hoặc tổ chức để kiểm tra và xác định tiền thu nhập năm trước. Ngày nay, có rất nhiều công cụ, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ quyết toán cuối năm. Ngoài ra, một số nguyên tắc cơ bản và luật pháp cũng nên được theo đuổi hướng dẫn để thực hiện quyết toán cuối năm thành công.

1. Tại sao là quyết toán cuối năm quan trọng?

Quyết toán cuối năm là quá trình được nhiều tổ chức, công ty và doanh nghiệp thực hiện hàng năm để đo lường thu nhập thực tế. Quyết toán cuối năm cũng cung cấp cho các bên phía chủ quản một cái nhìn rõ ràng về các khoản thu nợ, thuế, thu đóng, lợi nhuận gộp và các khoản chi phí.

 • Khoản thu nợ: Các khoản thu nợ có thể được thu nợ bằng tiền mặt, nợ hoặc thu nợ bằng hóa đơn (ví dụ: thuốc bắc hay hàng hóa).
 • Khoản thuế: Thaiếu thuế có thể bao gồm thuế doanh thu, thuế thu nhập hoặc thuế mua bán hàng hóa.
 • Khoản thu đóng: Các khoản thu đóng bao gồm các khoản đóng như ưu đãi thuế, ưu đãi đầu tư, phí trợ cấp, thưởng và các khoản đóng khác.
 • Lợi nhuận gộp: Lợi nhuận gộp được tính từ các khoản thu và chi phí của hóa đơn và các giao dịch trong cuối năm.

Tổng cộng, quyết toán cuối năm cần được thực hiện đúng theo các quy định pháp lý hiện hành để tránh bất kỳ những rủi ro pháp lý, thuế, giấy tờ nhận dạng hoặc các rủi ro khác mà bạn sẽ gặp phải trong quy trình quyết toán cuối năm.

2. Một số kỹ thuật quyết toán cuối năm

Khi nói đến việc thực hiện quyết toán cuối năm, một số kỹ thuật cơ bản cần được sử dụng để đảm bảo quy trình được thực hiện một cách mềm mại, hợp lý và đáp ứng các yêu cầu của pháp luật:

 • Kiểm soát tài chính: Điều này cần thiết khi thuận lợi để quản lý điều chỉnh nợ và các khoản thu nhập ngầm.
 • Kiểm tra báo cáo tài chính: Bạn cần cung cấp các báo cáo tài chính được thống kê chính xác cũng như đúng quy định của pháp luật.
 • Quản lý khoản thu nhập ngầm: Để thuận lợi trong việc quản lý khoản thu nhập ngầm, bạn cần phải thiết lập một quy trình kiểm tra và ghi lại các khoản thu nhập ngầm cũng như các hóa đơn của bạn.
 • Quản lý khoản thuế: Bạn cần cung cấp các báo cáo thuế chính xác để đảm bảo rằng bạn đã đóng đúng thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

3. Cách thức thực hiện quyết toán cuối năm

Việc thực hiện quyết toán cuối năm thường bao gồm các bước sau đây:

 • Bước 1: Tạo báo cáo tài chính: Đầu tiên, bạn phải tạo các báo cáo tài chính dựa trên khoản thu nợ, thuế, thu đóng và lợi nhuận gộp.
 • Bước 2: Kiểm tra lại và cập nhật các báo cáo tài chính: Sau khi tạo, bạn cần phải kiểm soát lại và cập nhật các báo cáo tài chính cho đến khi được xác nhận là chính xác.
 • Bước 3: Thực hiện kiểm tra cụ thể: Sau khi tất cả các báo cáo được xác nhận là đúng, bạn cần phải thực hiện các kiểm tra cụ thể để xác minh rằng các thông tin trên báo cáo tài chính là chính xác.
 • Bước 4: Xác nhận quyết toán cuối năm: Cuối cùng, bạn cần phải xác nhận quyết toán cuối năm bằng cách chữ ký vào báo cáo tài chính hoặc đọc lại toàn bộ báo cáo trước khi báo cáo được gửi đi.

4. Thực hiện quyết toán cuối năm bằng các công cụ và phần mềm hỗ trợ

Hiển nhiên, nếu bạn không muốn phải thực hiện quyết toán cuối năm thủ công, bạn cũng có thể lựa chọn các công cụ, phần mềm và dịch vụ hỗ trợ quyết toán cuối năm cũng như cách thức thực hiện quy trình kiểm toán tài chính. Các phần mềm này thường có thể giúp bạn tự động hóa quy trình kiểm toán tài chính, tự động hóa các báo cáo tài chính và giúp bạn dễ dàng quản lý các khoản thu nhập thuế và các khoản thu đóng.

5. Quy tắc và luật pháp

Khi thực hiện quyết toán cuối năm, bạn cũng cần phải tuân thủ các quy tắc và luật pháp phù hợp.

Đánh giá bài viết
0838.386.486