Thành lập doanh nghiệp xuất nhập khẩu – Hướng dẫn chi tiết

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu là một cộng tác quan trọng trong giao thương quốc tế và cũng là một trong những công việc phức tạp để thực hiện. Để thành lập một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các nhà kinh doanh cần phải hiểu rõ những quy định pháp luật hiện hành về xuất nhập khẩu cũng như các yêu cầu để thực hiện một lần xuất nhập khẩu thành công nhất.
Tham khảo bài viết này để hiểu rõ hơn về quy trình thành lập một doanh nghiệp xuất nhập khẩu, bắt đầu từ việc chuẩn bị thông tin yêu cầu, đăng ký kinh doanh, đến các biện pháp kế toán và thuế.

1. Chuẩn bị các thông tin và tài liệu yêu cầu

Trước khi thành lập cửa hàng xuất nhập khẩu, cần phải tổng hợp đầy đủ các tài liệu chứng minh về thông tin của các công ty, bao gồm:

 • Chứng minh nhân dân hay hộ chiếu của các đối tác kinh doanh
 • Giấy phép kinh doanh
 • Các thông tin về ứng dụng nhập khẩu/xuất khẩu hoặc bằng cấp cụ thể
 • Xác nhận tài khoản ngân hàng
 • Thủ tục nhập khẩu/xuất khẩu và thông tin liên quan khác từ các cơ quan hợp pháp

2. Đăng ký kinh doanh

Sau khi chuẩn bị đủ thông tin, các nhà kinh doanh cần đăng ký hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu bằng cách gửi cặp đôi Hồ sơ đăng ký kinh doanhGiao dịch kinh doanh đến Cơ quan quản lý thuế quốc gia. Tiến hành đăng ký kinh doanh sẽ yêu cầu phải đều các thủ tục nhập liệu trên hệ thống của cơ quan thuế.

3. Chuẩn bị và thực hiện giao dịch xuất nhập khẩu

Khi đã đăng ký thành công hoạt động kinh doanh, các nhà kinh doanh cần thực hiện một số công việc cần thiết trước khi thực hiện một lần giao dịch xuất nhập khẩu, bao gồm:

 • Xác định nguồn nhập khẩu/xuất khẩu hàng hóa
 • Chọn đối tác ngân hàng phù hợp với hoạt động kinh doanh của bạn
 • Tạo một kế hoạch về tài chính để đảm bảo doanh nghiệp của bạn có đủ tiền để thực hiện giao dịch
 • Tìm ra và chọn một nhà chuyển phát nhanh phù hợp với nhu cầu vận chuyển của bạn
 • Chuẩn bị các tài liệu xuất nhập khẩu cần thiết
 • Gửi biểu mẫu và thông tin liên quan đến các cơ quan hợp pháp

4.

Đánh giá bài viết

0838.386.486