Thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp trong năm 2020

Năm 2020 đã là một năm khá khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp vì các luận tội của dịch bệnh. Tuy nhiên, cũng có nhiều doanh nghiệp đang được thành lập trong một khung thời gian khá hạn chế. Dưới đây là một số thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập một doanh nghiệp trong năm 2020.

1. Đăng ký dịch vụ thuế

Để thành lập doanh nghiệp thành công, bạn cần đăng ký dịch vụ thuế. Bạn cần điền vào mẫu đăng ký của cơ quan Thuế, bao gồm thông tin chi tiết của công ty của bạn và cần chứng minh rằng bạn là một doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đang thành lập. Đồng thời, bạn cũng cần xác nhận thông tin tài khoản thuế của bạn và bảo đảm rằng bạn có thể thanh toán đúng thuế trong quá trình đăng ký dịch vụ thuế.

2. Đăng ký tài khoản ngân hàng

Khi bạn thành lập một doanh nghiệp, việc lập một tài khoản ngân hàng riêng là bắt buộc. Thông thường, tài khoản ngân hàng bao gồm cả tài khoản ngân hàng thường xuyên và tài khoản ngân hàng tiền mặt. Đối với tài khoản ngân hàng thường xuyên, bạn có thể lựa chọn từ nhiều thương hiệu bảo hiểm khác nhau. Còn đối với tài khoản ngân hàng tiền mặt, bạn cần định vị các nhà cung cấp tiền điện tử cho doanh nghiệp của bạn và đăng ký dịch vụ tham gia.

3. Hợp đồng tài chính

Không giống như các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhỏ thường không có nhiều công nghệ và tài nguyên để quản lý tài chính nên rất cần có sự giúp đỡ từ những nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Chúng tôi đã đòi hỏi về việc kí hợp đồng tài chính, thông tin tài chính, lịch trình thanh toán tài chính, và nhiều thông tin tài chính khác của doanh nghiệp của bạn. Để chuẩn bị tốt hơn cho quá trình kí hợp đồng, bạn cũng cần biết các yếu tố tài chính chủ yếu ảnh hưởng đến quy trình ký hợp đồng.

4. Khai báo thuế

Theo luật của nhiều nhà nước, mọi doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục khai báo thuế trước khi thanh toán thuế. Bạn sẽ cần chịu trách nhiệm về các thuế địa phương, thuế quốc tế, và thuế đặc biệt. Việc khai báo thuế bao gồm cả cung cấp các thông tin định kỳ như lợi nhuận, lợi ích, thu nhập, và các khoản thuế. Do đó, bạn cần có phương pháp lưu trữ thông tin này để dễ dàng khai báo thuế theo yêu cầu.

5. Quản lý tài sản

Sau khi bạn thành lập một doanh nghiệp, bạn cần quản lý tốt tài sản của bạn bằng cách cập nhật những điều bạn đã mua sắm và những điều bạn đã bán. Bạn cần lưu trữ chính xác các thông tin tài sản của bạn, bao gồm cả các mã số và số serial, số lượng, giá trị thực tế, v.v. để cung cấp cho cơ quan thuế trong quá trình kiểm toán. Đồng thời, bạn cũng cần có phương pháp lưu trữ vững chắc và an toàn các thông tin này.

Tổng quan, việc thành lập một doanh nghiệp trong năm 2020 có quá nhiều thủ tục cần thực hiện. Do đó, quý khách cần cố gắng học tập các luật pháp của nhà nước và cố gắng làm tốt những nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp của bạn.

0838.386.486