Tuyển Dụng Kế toán Tại Đồng Tháp – Lãnh Đạo Kinh Doanh Cho Cửa Hàng

Đồng Tháp cần tuyển dụng nhiều kế toán có kinh nghiệm để trợ giúp cửa hàng kinh doanh. Với hàng loạt công việc và thị trường cạnh tranh, chúng ta cần có những nhà kế toán mới năng nổ để giúp chúng ta. Nhiệm vụ của kế toán không giới hạn chỉ là quản lý tài khoản, luôn là cung cấp cho lãnh đạo quan điểm kinh doanh về tài chính của công ty.

Mô tả Công Việc

Kế toán được yêu cầu thực hiện công việc sau:

  • Quản lý tài khoản: Kế toán sẽ phải quản lý tài khoản của các khách hàng và các đối tác của công ty hoặc làm việc trên cơ sở tài chính hợp lý, chính xác và hiệu quả.
  • Làm việc với các bên liên quan tài chính: Kế toán sẽ làm việc chặt chẽ với các bên liên quan tài chính như các công ty bảo hiểm, công ty tư vấn thuế, các công ty cổ phần và các ngân hàng của Đồng Tháp.
  • Quản lý cổ phiếu: Kế toán sẽ phải quản lý các giao dịch cổ phiếu, bao gồm phân tích tài sản và khoản vay, để đảm bảo tính linh hoạt và đảm bảo hiệu quả của công ty.
  • Phân tích tài chính: Kế toán cần phải phân tích các báo cáo tài chính, thống kê cho công ty để lãnh đạo của công ty có thể hiệu quả quản lý tài chính.
  • Thực hiện tài chính: Kế toán sẽ phải thực hiện các công tác tài chính như kế toán cho các hợp đồng, thanh toán các chi phí của công ty, tổng hợp các khoản thu, chi và làm việc với các đối tác.

Yêu cầu về trình độ học vấn

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc các ngành liên quan tốt hơn.

Kinh nghiệm làm việc

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán.
  • Có hiểu biết về các luật thuế, luật kế toán và các quy định pháp luật của Đồng Tháp.
  • Có khả năng xử lý số liệu và quản lý tài chính.
  • Có khả năng phân tích dữ liệu, quản lý chặt chẽ và cập nhật thường xuyên.
  • Có schop tinh thần kỷ luật cao, có thể làm việc tự chủ và thành thạo trên máy tính.

Quyền lợi

Ngoài các quyền lợi hợp pháp, các kế toán ở Đồng Tháp còn có cơ hội học hỏi công nghệ mới và phát triển bản thân. Ngày càng có nhiều cơ hội phát triển công việc cho kế toán tại Đồng Tháp.

Hạn Nộp Hồ Sơ

Hạn nộp hồ sơ của kế toán là 02/08/2021

Để trở thành một kế toán được nhận với các công việc phù hợp với trình độ học vấn và kinh nghiệm của bạn tại Đồng Tháp, đừng ngần ngại bắt đầu ứng tuyển công việc của bạn ngay hôm nay.

Đánh giá bài viết
0838.386.486