Tuyển dụng nhân viên kế toán tại Thái Nguyên

Với tốc độ phát triển của thị trường công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp lớn ngày càng tăng. Những doanh nghiệp lẽ ra cần tuyển mới những người cần phải có trình độ, kinh nghiệm, và thời gian làm việc hợp lý. Thái Nguyên là một thành phố nổi tiếng về giải pháp công nghệ, với sự phát triển của các ngành từ khí, ngành xây dựng, hàng hoá, du lịch, v.v. và bắt đầu tuyển dụng nhân sự. Trong đó nhóm nhân viên kế toán là một trong những người cần được tuyển dụng nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp có một hệ thống kế toán hiệu quả.

Nghiệp vụ của một nhân viên kế toán

Mục đích chính của việc tuyển dụng nhân sự là để phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp trong việc quản lý tài chính. Nhân viên kế toán là một trong những người làm công việc cần thiết nhất. Người này sẽ chịu trách nhiệm về công việc xử lý phát sinh tài chính của doanh nghiệp, quản lý tài sản và thống kê thu chi của doanh nghiệp.

 • Nhận và chuyển các lệnh nợ, phiếu thu và chi trên các tài khoản của doanh nghiệp.
 • Sắp xếp các hợp đồng mua bán, ghi nợ lãi vay, nhập và xuất hàng hóa ra/vào các kho bãi.
 • Tổng hợp và thống kê các khoản thu chi, thuế và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Quản lý công văn, đơn đặt hàng, điều chỉnh hồ sơ tài chính của doanh nghiệp.
 • Gửi các thông tin cần thiết đến các cơ quan thuế và các kiểm toán địa phương.

Quy trình tuyển dụng nhân viên kế toán

Khi một doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân viên kế toán thì phải đi qua một quy trình nhất định, bao gồm các bước sau đây:

 • Tìm kiếm – Để tìm được nhân viên kế toán tốt, doanh nghiệp cần phải tra cứu và tìm hiểu thông tin về những ứng viên có thể phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.
 • Phỏng vấn – Sau khi tìm được các ứng viên phù hợp, doanh nghiệp sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn để xác minh hoặc biết thêm thông tin về ứng viên.
 • Quyết định – Sau khi phỏng vấn xong, doanh nghiệp sẽ tiến hành quyết định lựa chọn nhân viên kế toán tốt nhất.
 • Thỏa thuận – Sau khi lựa chọn ứng viên, doanh nghiệp sẽ tiến hành thỏa thuận với ứng viên và đặt ra các điều khoản cụ thể và rõ ràng để doanh nghiệp và ứng viên cùng thỏa đáng về công việc, lương và các chính sách khác.

Yêu cầu cần có

Khi có nhu cầu muốn tuyển dụng nhân sự với chức vụ nhân viên kế toán thì những yêu cầu cơ bản cần có gồm các điểm sau:

 • Trình độ và kinh nghiệm – Nhân viên kế toán tại Thái Nguyên cần phải có trình độ cao về kế toán ngân hàng, làm việc với các hệ thống phần mềm kế toán và có kinh nghiệm ứng tuyển vào một tổ chức kế toán lớn.
 • Về ngôn ngữ – Một nhân viên kế toán tại Thái Nguyên cần phải có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Việt cũng như có thể sử dụng tiếng Anh trong công tác.
 • Về kỹ năng – Người ứng tuyển vào vị trí nhân viên kế toán phải có kỹ năng tính toán tốt, đánh giá, học hỏi nhanh và khả năng giao tiếp, lên ý tưởng.
 • Về tư cách cá nhân – Người ứng tuyển phải có tự tin, kiên trì, đồng cảm, sự tự lập, tinh thần đồng tình, làm việc nhóm tốt…

Những yêu cầu trên sẽ giúp đảm bảo cho doanh nghiệp có được một hệ thống kế toán hiệu quả, tốt hơn trong quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Kết luận

Việc tuyển dụng nhân sự là cần thiết và quan trọng trong doanh nghiệp. Việc tuyển dụng nhân viên kế toán ở Thái Nguyên cũng không ngoại lệ. Doanh nghiệp cần phải thực hiện các bước tuyển dụng sao cho hiệu quả, cũng như cần có những yêu cầu cơ bản để tuyển dụng những nhân viên kế toán tốt nhất.

Đánh giá bài viết
0838.386.486